Besturen van de verenigingen die zijn aangesloten bij de Friese Uitvaartfederatie zijn welkom bij een van onderstaande regiobijeenkomsten. Aanvang is steeds om 20.00 uur.voorzittershamer-150x150

De data voor de voorjaarsbijeenkomsten 2017 zijn als volgt:

31 januari Heerenveen

2 februari Oosterbierum

8 februari Donkerbroek

14 februari Dokkum

16 februari Koudum

 

–  Persbericht Noberschap

–  Profiel van Penningmeester

 

Data regiobijeenkomsten voorjaar 2017