Besturen van de verenigingen die zijn aangesloten bij de Friese Uitvaartfederatie zijn welkom bij een van onderstaande regiobijeenkomsten. Aanvang is steeds om 20.00 uur.

1 februari Donkerbroek
’t Witte Huis, Geert Wolter Smitweg 20

6 februari Heerenveen
Restaurant De Koningshof, Prinsenweg 1

15 februari Koudum
dorpshuis De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1

20 februari Dokkum
De Ijsherberch, Harddraversdijk 1

26 februari Oosterbierum
Dorpshuis It Mienskar, Buorren 27

Om te noteren.
De voorjaars ALV is gepland op donderdag 12 april bij van der Valk Drachten.

Data regiobijeenkomsten 2018