Nardus Gedragscode Uitvaart

Nardus, de overkoepelende organsiatie waarvan de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland lid is,  heeft een gedragscode voor de uitvaartzorg ontwikkeld.

Deze gedragscode is te vergelijken met de voorwaarden die worden gesteld aan het Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). De grotere spelers in de uitvaartbranche koppelen hun kwaliteitsniveau van dienstverlening aan dit keurmerk.

Het behalen van dit keurmerk is voor kleinere spelers in de markt een te forse stap. Dit heeft te maken met de eisen die worden gesteld aan elementen als aantallen uitvaarten op jaarbasis, functiescheiding, externe toetsen en kosten.

Toch leveren Nardus-leden al vele jaren betrokken uitvaarten op een hoog kwaliteitsniveau. Om dit ook uit te dragen heeft Nardus de Nardus Gedragscode Uitvaart ontwikkeld.

Download hier de Nardus Gedragscode Uitvaart