Federatie Uitvaartverenigingen Friesland

De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is sinds het jaar van oprichting (1931) het overkoepelend orgaan van de bij haar aangesloten Friese uitvaartverenigingen. De Federatie is aangesloten bij Nardus (samenwerkende uitvaartorganisaties).

Kenmerken van de plaatselijke uitvaartverenigingen:

  • Ze zijn er voor hun leden.
  • Ze staan dichtbij hun leden en hun nabestaanden.
  • Respect en betrokkenheid richting overledene en nabestaanden zijn voor hen doodgewoon.
  • Ze werken zonder winstoogmerk en zijn daardoor betaalbaar.
  • Ze zijn zelfstandig, maar werken ook samen met collega-verenigingen.
  • Jaarlijks verzorgen ze circa 50% van de uitvaarten in Fryslân.

Federatie Uitvaartverenigingen Friesland

Jetske van der Beek
Staniastate 61
8926 LB Leeuwarden
Voorzitter
Wiebe Kamminga
Skoalstrjitte 29
9271 BT De Westereen
E-mail: secretariaat@uitvaartfederatie.nl
Secretaris
Jelly Faber,
Akkelei 1
9285 KA Buitenpost
Penningmeester
Douwe Tamminga
Ljippenstal 32
9263 RG Garyp
Bestuurslid
Jelle Wesselius
Otterweg 38
8538 XE Bantega
Bestuurslid
Johan Langebroek
Burensteeg 5
8713 KL Hindeloopen
Bestuurslid
Rinke Baukema
Lijklamawei 12
8566 JL Nijemirdum
bestuurslid
Onderhoud website
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 40001600
Aangesloten bij Nardus logo-nardus