Federatie Uitvaartverenigingen Friesland

De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is sinds het jaar van oprichting (1931) het overkoepelend orgaan van de bij haar aangesloten Friese uitvaartverenigingen. De Federatie is aangesloten bij Nardus (samenwerkende uitvaartorganisaties).

Kenmerken van de plaatselijke uitvaartverenigingen:

  • Ze zijn er voor hun leden.
  • Ze staan dichtbij hun leden en hun nabestaanden.
  • Respect en betrokkenheid richting overledene en nabestaanden zijn voor hen doodgewoon.
  • Ze werken zonder winstoogmerk en zijn daardoor betaalbaar.
  • Ze zijn zelfstandig, maar werken ook samen met collega-verenigingen.
  • Jaarlijks verzorgen ze circa 50% van de uitvaarten in Fryslân.

Federatie Uitvaartverenigingen Friesland

Jetske van der Beek
Staniastate 61
8926 LB Leeuwarden
Voorzitter
Ria Algra
Krússtrjitte 2
9041 BV Berltsum
E-mail: secretariaat@uitvaartfederatie.nl
Secretaris
Jelly Faber,
Akkelei 1
9285 KA Buitenpost
penningmeester@uitvaartfederatie.nl
Penningmeester
Tjitte van der Velde
Lykwei 1
8571 GH Harich
Penningmeester
Jelle Wesselius
Otterweg 38
8538 XE Bantega
Bestuurslid
Johan Langbroek
Burensteeg 5
8713 KL Hindeloopen
Bestuurslid
Dirk Schotanus
Koarnbeurs 10
9047 KL Minnertsga

 

Bestuurslid
Onderhoud website
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 40001600
Aangesloten bij Nardus logo-nardus