Uitvaartrituelen

De meeste begrafenissen en crematies in Friesland zijn in de lijn van de traditie. Natuurlijk is er binnen die traditie heel veel mogelijk, zodat ieder op haar of zijn manier afscheid kan nemen van een dierbare.

Hoe een uitvaart ook wordt gedaan, het gebeuren is wel aan de regels gebonden zo die zijn vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging. Bij uitzonderlijke wensen of in uitzonderlijke omstandigheden biedt deze wet houvast.