Terug naar verenigingen

De Laatste Eer Aldeboarn

Welkom op de website van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oldeboorn. In 1906 is De Laatste Eer opgericht in Oldeboorn. Sindsdien streeft de uitvaartvereniging er naar de uitvaart volledig naar wens van de overledene en nabestaanden te verzorgen.

De praktische zorg, zoals aangifte bij de burgerlijke stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, kan door onze bode uit handen van de nabestaanden worden genomen. De nabestaanden hebben dan op die manier de tijd voor rouw en de eigen voorbereiding op het afscheid. De Laatste Eer biedt haar diensten aan zonder winstoogmerk, zodat alle mogelijke voordelen de leden ten goede komen.


Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over onze vereniging en allerlei zaken die te maken hebben met een uitvaart. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de bestuursleden. Kijk voor de gegevens onder contact.


Contact

Uitvaart Vereniging De Laatste Eer
P/A Mevr J. Breeuwsma
Van Sminiaweg 1a
8495 MT Aldeboarn
info@dle-aldeboarn.nl

Voorzitter
Dhr. J. Wobma
Telefoon: 06 549 366 06

Penningmeester en ledenadministratie
Mevr D. Kalsbeek – van Leeuwen
Telefoon: 06 170 822 02

Secretaris
Mevr. J. Breeuwsma
Telefoon: 06 304 504 60

Bode van De Laatste Eer
Anna Bijlsma
Telefoon: 06 103 303 37De vereniging

Grote kans dat de uitvaartvereniging in ons dorp de grootste vereniging is. Meestal is het een ver-van-je-bed vereniging en heb je er actief niet mee te maken. Ook niet wanneer je lid bent en toch is de uitvaartvereniging niet weg te denken.

Het doel van de vereniging is de overledenen met respect en eerbied naar hun laatste rustplaats brengen. Veel verenigingen doen dat al meer dan 100 jaar. In de loop van de tijd is er veel veranderd, ook bij de uitvaartverenigingen. Maar het doel is altijd hetzelfde gebleven. Omdat de vereniging zo dichtbij is, is de betrokkenheid met de leden en hun nabestaanden groot.

De bode van onze vereniging is Anna Bijlsma, telefoon nummer: 06-10330337 (dag en nacht bereikbaar)


Lid worden

Lid worden van onze vereniging De Laatste Eer Aldeboarn kun je regelen via het bestuur. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.

Ledenkorting: Een uitvaarvereniging is een vereniging waar je lid van bent. Het is geen verzekering. Je betaalt dan ook geen premie maar contributie.

Als de ouders lid zijn dan zijn de kinderen tot hun 18e jaar gratis lid (mits aangemeld).

Lid blijven kan als zelfstandig lid vanaf het 18e jaar. Men moet zich dan wel aanmelden. Na aanmelding heb je recht op de volledige ledenkorting. Voor een lidmaatschap op latere leeftijd gelden andere ledenkortingen namelijk een volledige ledenkorting of een gedeeltelijke ledenkorting.

Bent u nog geen lid bij ons neem dan contact met ons op.

P.S. Wij staan ook in de gemeentegids.

Namens het bestuur: De Laatste Eer.

De Laatste Eer is lid van de Friese Uitvaart Federatie.


Contributie

Contributie:                           €25,00 per jaar.

Kinderen onder 18 jaar zijn gratis lid indien de ouders lid zijn.

Indien u lid wilt worden van onze vereniging kunt u contact opnemen met het secretariaat. Vergeet niet uw (pasgeboren) kind(eren) aan te melden bij het secretariaat. Wilt u opzeggen? Dit kunt u schriftelijk doen bij het secretariaat.

Het is van belang dat de vereniging beschikt over de juiste adressen van alle leden. Wilt u bij verhuizing daarom uw nieuwe adres aan het secretariaat doorgeven.

De leden zijn verplicht jaarlijks de ledenbijdrage te voldoen. Leden die verzuimen te betalen worden na 2 aanmaningen geroyeerd. Het gespaarde bedrag vervalt daarmee aan de vereniging.


Ledenkorting

De ledenkorting bedraagt in 2024  €875,00. Dit betekent dat u €875,00 korting krijgt op de uitvaartkosten. Als de nabestaanden kiezen voor een andere uitvaartverzorger wordt de tegemoetkoming €50,00 lager, omdat er ook moet worden afgedragen aan de Federatie en Nardus. De facturen van de uitvaart dienen allemaal naar de penningmeester gestuurd te worden. Deze verzamelt ze en betaalt ze. Vervolgens krijgen de nabestaanden een overzichtelijke totaalrekening, minus de ledenkorting. Het duurt ongeveer 8 weken voordat alle rekeningen bij de penningmeester zijn binnengekomen en de totaalfactuur kan worden gestuurd.

De ledenkorting en de contributie worden ieder jaar tijdens de jaarvergadering vastgesteld voor het jaar daarop.


Overlijden

Het verlies van iemand uit je naaste omgeving roept veel emoties op. En juist op dat moment wordt er op naasten een beroep gedaan om in korte tijd met zorg en respect vele beslissingen te nemen. Dat is een zware taak. Daarom is het goed om de organisatie van een uitvaart aan anderen over te laten die bekend zijn met onze plaatselijke gebruiken en contacten.


Begraven of cremeren

Begraven

Houd er rekening mee dat bij begraven extra kosten komen kijken, zoals grafrechten, onderhoud en de kosten van een gedenkteken.
U kunt kiezen voor een algemeen graf of een eigen graf. Een algemeen graf is goedkoper, maar wordt gebruikt voor meerdere personen.

Cremeren


Een crematie kunt u ook zo persoonlijk maken als u zelf wilt. Steeds vaker gaan nabestaanden mee naar de crematieruimte. Bijvoorbeeld om met alleen de gezinsleden nog een laatste keer vaders favoriete lied te zingen. Of nog een laatste, persoonlijke groet op de kist te schrijven. Uw nabestaanden kunnen zelf beslissen wat ze met het as willen doen. Bijvoorbeeld bijzetten in een urnenmuur (columbarium) of zelfs begraven.


 

Contactgegevens:

PlaatsVan Sminiaweg 1a
8495 MT Aldeboarn
SecretarisMevrouw J. Breeuwsma
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.

Neem contact op met De Laatste Eer Aldeboarn

Contactformulier

  • Hidden

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 165.000 leden: de Krêft fan Mienskip