Terug naar verenigingen

Uitvaartvereniging Helpt Elkander Lemmer

WELKOM op de pagina van Uitvaartvereniging “Helpt Elkander” in Lemmer. Hier vindt u informatie over het lidmaatschap van onze vereniging.
uitvaartvereniging-lemmer

ALGEMEEN

Uitvaartvereniging Helpt Elkander in Lemmer  is opgericht 2 juli 1923 en heeft tot doel om op basis van goed nabuurschap en solidariteit hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart aan mensen uit de omgeving. Onze vereniging heeft primair een lokaal karakter.

Onze vereniging is aangesloten bij de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen, welke op haar beurt weer aangesloten is bij de landelijke organisatie NARDUS.


HET LAATSTE NIEUWS


ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op donderdag 25 april 2024 in gebouw “Us Haven”, Lijnbaan 7 te Lemmer, aanvang 20.00 uur.

 Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Herdenking overledenen 2023.
 4. Notulen Alg. Ledenvergadering 9 mei 2023
 5. Jaarverslag 2023
 6. Pauze
 7. Financieel verslag 2023
 8. Bestuursverkiezing
 9. Boersma, uitvaartverzorging voor onze vereniging, zullen ons vertellen over de werkzaamheden die zij voor o.a. onze leden verrichten
 10. Sluiting

Het bestuur


DOWNLOADS:


LEDENVERGADERING

Eenmaal per jaar houden we onze ledenvergadering, die meestal in het voorjaar plaatsvindt. De datum waarop de vergadering wordt gehouden, alsmede de agenda kunt u vinden op lemsternijs.nl


ADRESWIJZIGINGEN

kunt u doorgegeven via ons e-mailadres: helptelkanderlemmer@live.nl

Dit geldt eveneens voor wijziging van bankrekeningnummer en wijziging in de gezinssamenstelling. Ook voor andere vragen kunt u ons op dit mailadres bereiken.


UITVAARTVERZORGING

Wij hebben een overeenkomst met Boersma uitvaartverzorging die de uitvaarten van onze leden verzorgt:

Uitvaartverzorging Boersma

Bjirkestrjitte 2 (Tramdijk-Oost)
8531 ZC Lemmer
Tel: 0514-562859 (dag en nacht bereikbaar)

E-mail: info@uitvaartboersma.nl


LIDMAATSCHAP

De contributie die u betaalt aan onze vereniging bedraagt € 25,00 per jaar vanaf de leeftijd van 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar hoeven dus geen contributie te betalen, maar zijn wel automatisch lid van de vereniging als de ouder(s) bij wie de kinderen wonen bij de vereniging ingeschreven staan en als zodanig contributie betalen.


BIJ OVERLIJDEN

Wat te doen bij overlijden?

De nabestaande(n) ne(e)m(t)en contact op met bovenvermelde uitvaartverzorger om in overleg met hen de uitvaart te regelen. De uitvaartverzorger stelt vervolgens onze vereniging in kennis van het overlijden.


LEDENKORTING

De ledenkorting, dit is de uitkering bij overlijden als lid van onze vereniging en waarbij onze uitvaartverzorger de begrafenis/crematie heeft verzorgd, bedraagt € 1.250,00  en wordt op de factuur die u van de uitvaartverzorger ontvangt in mindering gebracht.

Het bestuur


PRIVACYVERKLARING

Download hier onze privacyverklaring.


 

Contactgegevens:

PlaatsLemmer
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.

Neem contact op met Uitvaartvereniging Helpt Elkander Lemmer

Contactformulier

 • Hidden

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 165.000 leden: de Krêft fan Mienskip