Aangesloten

Verenigingen

Bij de Federatie Friese Uitvaartverenigingen zijn circa 190 verenigingen aangesloten. Je vindt ze verspreid over de hele provincie, Er is vast eentje bij jou in de buurt.

De verenigingen zelf zijn erg divers. Van heel klein tot heel groot. Bij de vermeldingen vind je het e-mailadres van je vereniging naar keuze. Via dat adres neem je eenvoudig contact op. Bij veel vermeldingen vind je ook het websiteadres.

begraafplaats

Zoek een Friese uitvaartvereniging bij u in de buurt

A-J K-R S-Z

Kimswerd

Begrafenisvereniging Kimswerd
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsKimswerd
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Kollum

De Eendracht
Aanmelden bij deze vereniging

Kollumerpomp

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Kollumerpomp
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsKollumerpomp
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Kollumerzwaag

De Laatste Eer Kollumerzwaag
Aanmelden bij deze vereniging

Koudum

Begrafenisvereniging Koudum
Aanmelden bij deze vereniging

Kubaard

Begrafenis en crematievereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

Langezwaag

Uitvaartvereniging DLE Langezwaag e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

Lemmer

Uitvaartvereniging Helpt Elkander Lemmer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsLemmer
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Lioessens

Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

Lippenhuizen

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Lippenhuizen
Aanmelden bij deze vereniging

Lollum

Uitvaartvereniging Lollum
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsLollum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Makkinga

De Laatste Eer Makkinga
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsMakkinga
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Makkum

Begrafenisvereniging Makkum e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsMakkum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Marrum

Eer aan de Dode
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsMarrum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Marsum

Uitvaartvereniging Marssum
Aanmelden bij deze vereniging

Menaam

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Menaldum-Slappeterp
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsMenaam
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Metslawier

Helpt Elkander
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsMetslawier
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Midlum

Liefde en Eendracht
Aanmelden bij deze vereniging

Mildam

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Mildam-Katlijk e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

Minnertsga

Uitvaartverening Minnertsga
Aanmelden bij deze vereniging

Mirns

Begrafenisvereniging Mirns e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsMirns
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Moddergat

Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsModdergat
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Munnekeburen

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Scherpenzeel Munnekeburen Spanga
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsMunnekeburen
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Munnekezijl

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

Nes

Uitvaartvereniging Nes
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsNes
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Begrafenisvereniging Nes-Buren
Aanmelden bij deze vereniging

Niawier

Laatste Eer Niawier-Wetsens
Aanmelden bij deze vereniging

Nijemirdum

De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

Nijland

De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsNijland
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Noardburgum

Uitvaartvereniging Noordbergum e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsNoardburgum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Oentsjerk

Uitvaartvereniging Trijnwouden
Aanmelden bij deze vereniging

Oldeberkoop

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Nijeberkoop
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsOldeberkoop
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oldeberkoop
Aanmelden bij deze vereniging

Oosterbierum

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum en Klooster-Lidlum
Aanmelden bij deze vereniging

Oosternijkerk

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsOosternijkerk
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Oosterwolde

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterwolde/Langedijke
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsOosterwolde
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.

Oosterzee

Begrafenis- en Crematievereniging Gedenk te Sterven
Aanmelden bij deze vereniging

Oosthem

Gedenk te Sterven
Aanmelden bij deze vereniging

Oppenhuizen

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oppenhuizen Uitwellingerga
Aanmelden bij deze vereniging

Oude Leije

De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsOude Leije
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Oudebildtzijl

Begrafenisvereniging Vrouwenparochie - Oudebildtzijl
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsOudebildtzijl
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Oudega & Kolderwolde, Aldewei, Oudega Gaast Sleat, Nederland

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Oudega-Kolderwolde
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsOudega & Kolderwolde, Aldewei, Oudega Gaast Sleat, Nederland
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Oudega, Smallingerland, Nederland

De Laatste Eer Oudega Smallingerland
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsOudega, Smallingerland, Nederland
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Oudega, Súdwest Fryslân, Nederland

Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsOudega, Súdwest Fryslân, Nederland
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Oudemirdum

Begrafenisvereniging Memento Mori
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsOudemirdum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Oudwoude

De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

Parrega

Gedenk te Sterven Parrega-Hieslum
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsParrega
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Pingjum

UVVPingjum
Aanmelden bij deze vereniging

Raard

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Raard-Bornwird
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsRaard
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Raerd

De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsRaerd
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Reduzum

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Roordahuizum-Aegum-Idaerd-Friens
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsReduzum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Reitsum

De Laatste Eer Reitsum e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsReitsum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Ried e.o

uitvaartvereniging Ried e.o
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsRied e.o
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Rien Lytsewierrum

De Twa Doarpen
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsRien Lytsewierrum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Rinsumageast

Uitvaartvereniging Gedenkt te Sterven Rinsumageest/Sijbrandahuis
Aanmelden bij deze vereniging

Rotsterhaule

Uitvaartvereniging Sintjohannesga en omstreken
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsRotsterhaule
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.

Rottevalle

De Laatste Eer Rottevalle
Aanmelden bij deze vereniging