Aangesloten

Verenigingen

Bij de Federatie Friese Uitvaartverenigingen zijn circa 190 verenigingen aangesloten. Je vindt ze verspreid over de hele provincie, Er is vast eentje bij jou in de buurt.

De verenigingen zelf zijn erg divers. Van heel klein tot heel groot. Bij de vermeldingen vind je het e-mailadres van je vereniging naar keuze. Via dat adres neem je eenvoudig contact op. Bij veel vermeldingen vind je ook het websiteadres.

begraafplaats

Zoek een Friese uitvaartvereniging bij u in de buurt

A-J K-R S-Z

Scharnegoutum

Uitvaartver.eniging De Laatste Eer Scharnegoutum-Loenga
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsScharnegoutum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Schiermonnikoog

begrafenisvereniging Schiermonnikoog
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsSchiermonnikoog
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Sexbierum

uitvaartvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

Sibrandabuorren

De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsSibrandabuorren
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Siegerswoude/Frieschepalen

De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsSiegerswoude/Frieschepalen
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.

Sint Annaparochie

Uitvaartvereniging St Anna-Nij Altoene eo
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsSint Annaparochie
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.

Sint Jacobiparochie

Uitvaartvereniging St Jacobiparochie e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsSint Jacobiparochie
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Sloten

Begrafenis-en crematievereniging Sloten
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsSloten
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Sneek

Onderlinge Christelijke Uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsSneek
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Sondel

De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsSondel
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Spannum

De Laatste Eer Spannum-Edens
Aanmelden bij deze vereniging

St. Nicolaasga

Begrafenis- en crematievereniging De Laatste Eer St. Nicolaasga e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

Stavoren

Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsStavoren
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.

Steggerda

DLE Steggerda eo
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsSteggerda
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Stiens

Uitvaartvereniging De laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

Sumar

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Sumar
Aanmelden bij deze vereniging

Surhuizum

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Surhuizum
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsSurhuizum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Ternaard

uitvaartvereniging De Laatste Eer Ternaard
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsTernaard
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

tjalleberd

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Tjalleberd e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

Plaatstjalleberd
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.

Tjerkgaast

Uitvaartvereniging Tjerkgaast
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsTjerkgaast
SecretarisGeert Semplonius
WebsiteWebsite n.n.b.

Tjerkwerd

Begrafenisvereniging Tjerkwerd-Dedgum
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsTjerkwerd
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Twijzel

Uitvaartvereniging Twijzel e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsTwijzel
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Tytsjerk

Uitvaartvereniging Samenwrking
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsTytsjerk
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Tzummarum

Begravenisvereniging Onderlinge Voorzorg is Nuttig
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsTzummarum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Veenwouden

Uitvaartver. veenwouden e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsVeenwouden
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Waaksens

Helpt Elkander
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsWaaksens
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Waaxens

Begrafenisvereniging Brantgum Waaxens
Aanmelden bij deze vereniging

Warns

Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

Warten

Begrafenisvereniging Memento Mori
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsWarten
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Welsrijp

Gedenkt te Sterven
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsWelsrijp
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Wergea

De Laatste Eer Wergea - Warstiens
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsWergea
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Westergeest

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsWestergeest
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Wier

begrafenisvereniging Wier e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsWier
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Wierum

Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsWierum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.

Wijckel

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Wijckel
Aanmelden bij deze vereniging

Wijnaldum

Begrafenis -en crematievereniging De Laatste Eer Wijnaldum
Aanmelden bij deze vereniging

Wijnjewoude

Wijnjewoude/ W.Bakkev 'Eert de Doden'
Aanmelden bij deze vereniging

Winsum

uitvaartvereniging Hora Ruit
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsWinsum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Wirdum

Gedenkt te Sterven
Aanmelden bij deze vereniging

Witmarsum

Begrafenis-crematieverenigig De Laatste Eer te Witmarsum
Aanmelden bij deze vereniging

Wommels

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsWommels
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Wons

De Laatste Eer Wons
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsWons
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.