Terug naar Actueel

In Rottevalle waait een frisse wind

Blog
Geplaatst op: 30 januari 2021
In gesprek met … De Friese uitvaartverenigingen zijn uniek in een wereld die bol staat van commercie. Met respect begeleiden ze overleden leden naar hun laatste rustplaats; vaak al meer dan 100 jaar. Een cordon van vrijwillige bestuurders, dragers en helpsters beweegt zich rond de professionele uitvaartverzorgers die voor de verenigingen werken. Wie zijn die vrijwilligers en wat beweegt hen om zich op deze manier voor de mienskip in te zetten? In deze rubriek komen ze aan het woord, deze keer Tineke van der Veen en Peter Pool, 2 jonge bestuurders van uitvaartvereniging De Laatste Eer in Rottevalle.
frisse wind

Door Ria Algra

Je denkt dat je het goed geregeld hebt?

“Kijk, ze denken dat ze het allemaal wel goed geregeld hebben, met een verzekering en zo, maar wat ze vergeten is dat ze als lid nog veel voordeliger uit zijn.” Aan het woord is Peter Pool, buschauffeur van beroep en daarnaast de jongste bestuurder van uitvaartvereniging De Laatste Eer in Rottevalle. Met ‘ze’ doelt Peter op de dertigers en veertigers in zijn dorp die nog geen lid van zijn vereniging zijn. Zonde, want voor leden geldt een aantrekkelijke korting op de uitvaartnota; een optelsom van de mooie ledenkorting en de voordelige verenigingstarieven.

Bestuurslid Peter

Bestuurslid Tineke

Rottevalle, onder de rook van Drachten, is een dorp met zo’n 1.350  inwoners; een levendige gemeenschap met een actief verenigingsleven. Als in zovele Friese dorpen is de uitvaartvereniging de grootste club van het dorp. Maar niet in elk dorp is de vereniging zo levendig als in Rottevalle. Er waait daar een frisse wind door het bestuur, mede aangewakkerd door Peter en Tineke, twee jongelingen die de 50 nog niet hebben aangetikt.

Weet je wat de uitvaartvereniging biedt?

Het begon met het aantreden van Tineke van der Veen in 2018. “Jaren geleden zat ik met twee dames die in het bestuur zitten al in een ander bestuur en dat voldeed prima. We konden het samen goed vinden. Dat, toen ik gevraagd werd voor De Laatste Eer zei ik al snel ja”, vertelt Tineke die in het dagelijks leven les geeft aan groep vier van de basisschool. En als er één schaap over de dam is, volgt de rest vanzelf.

Dat was Peter. Voor hem was de stap naar het bestuur wel logisch. “Net als eerder mijn vader en pake, was ik al drager voor de vereniging. Tegenwoordig draagt de familie vaak zelf de kist, dat ik heb nog niet veel in actie hoeven komen. Het bestuur kan ik er wel bij doen. Ik vind het leuk om ook eens in deze keuken te kijken. Het feit dat Tineke er al in zat, maakte de stap net even iets makkelijker.”

Gewoon in eigen dorp

De twee noemen Berend en Bauke de nestors van de vereniging. “Ze zijn heel ervaren en geven hun kennis aan ons door. Aan ons de taak om die in een modern jasje uit te dragen.” Zo was Tineke bijvoorbeeld al de stuwende kracht achter de nieuwe website. “Dat was ook wel nodig, we waren op internet heel moeilijk vindbaar. Dat is nu anders”, vertelt ze. Naast de website is dorpskrant ‘it Slûske’ een mooi medium om de vereniging zichtbaar te maken. En niet te vergeten de mond-tot-mondreclame, daar is Peter heel sterk in.

“Ja, Peter is perfect in de sociale contacten”, onderstreept Tineke en “op deze manier hebben we een mooie bestuursmix om met de tijd mee te gaan.”  Als voorbeeld noemt ze het zorgteam, de dames die de laatste verzorging doen. “Er waren weinig dames meer over, maar Peter is een avond het dorp in gegaan in een mum van tijd had hij het team aangevuld met enkele dames die vanuit hun beroep met deze dienstverlening bekend zijn.”

Dichtbij, veilig en vertrouwd

In 2019 organiseerden ze voor het eerst een lichtjesavond. Rond 70 dorpsgenoten en andere belangstellenden namen de gelegenheid te baat om het graf van een dierbare te bezoeken en daarbij een lichtje aan te steken. Vanwege de coronamaatregelen ging de lichtjesavond afgelopen jaar niet door. “Maar voor dit jaar staat die zeker weer op de planning. De reacties waren heel warm” vertellen de twee.  

De toekomst van hun vereniging zien Tineke en Peter met vertrouwen tegemoet. “We willen blijven bestaan en onze vereniging uitbouwen voor en door het dorp. Nu hebben we 850 leden, we zetten in op meer, vooral jonge leden. We hebben zoveel kwaliteit in huis. Tel maar op: een stabiel bestuur, grote onderlinge betrokkenheid, een hele persoonlijke dienstverlening, begraven in eigen dorp, heel eigen allemaal, we hebben zelfs twee begraafplaatsen en tot slot een lage contributie! Dat is wat wij blijven uitdragen.”

Waar wacht je op?

Mochten uitvaartverenigingen in de volksbeleving in nevelen van onbekendheid gehuld zijn en als oubollig betiteld worden, Peter en Tineke bewijzen het tegenovergestelde. Samen met hun medebestuurders, in totaal drie heren en vier dames, bouwen ze vol vertrouwen verder aan de toekomst van hun Laatste Eer. De Rottevalsters boffen maar met zo’n vereniging.

frisse wind

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip