Terug naar Sterven

Checklist bij overlijden

Wat doe je als je naaste sterft? Wij geven je hier wat tips. In alle ontreddering die er rondom de dood ontstaat, is de bode/uitvaartverzorger degene die een stukje rust brengt. Hij of zij kent de route.
  • Neem contact op met de huisarts. Dat hoeft alleen als iemand thuis overlijdt. Gebeurt dit in het ziekenhuis of andere instelling, dan wordt de huisarts van daaruit automatisch geïnformeerd. De (huis)arts constateert of iemand echt is overleden en stelt daarna een overlijdensverklaring op.
  • Neem bij een sterfgeval op reis contact op met de alarmcentrale van de reisverzekering.
  • Neem bij een overlijden door een ongeval contact op met de verzekeringsmaatschappij.
  • Neem contact op met de bode of uitvaartverzorger van de uitvaartvereniging waarvan de overledene lid is.
  • Check of er een uitvaartverzekering is afgesloten en zo ja, leg de polis daarvan klaar.
  • Check of er een testament of een codicil (wilsbeschikking) is.
  • Check of er een lijst is met laatste wensen.
  • Leg het trouwboekje en/of een geldig identiteitsbewijs klaar.
oude telefoon

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip