Wat kost een uitvaart

De Friese uitvaartverenigingen werken zonder winstoogmerk. Dat heeft een gunstig effect op de kosten.

Omdat iedere vereniging zelfstandig is en ook de kosten per vereniging verschillen kunnen we hier niet precies aangeven wat een uitvaart kost. Je mag ervan uitgaan dat een begrafenis of crematie die wordt verzorgd door een uitvaartvereniging circa 25% tot soms wel 35% goedkoper is dan een uitvaart die door een commerciële organisatie wordt gedaan.

Voorwaarde is wel dat je lid bent van een uitvaartvereniging.

Hieronder een voorbeeld van een willekeurig kostenplaatje van een willekeurige vereniging. Het gaat hier om een begrafenis. Er is geen rekening gehouden met de kosten van een graf.

kostenindicatie-begrafenis

Stel, de vereniging waarvan je lid bent hanteert een ledenkorting van €1000,00. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de eindnota.

Wil je je bijverzekeren voor de extra kosten?

Informatie aanvragen over lidmaatschap van een vereniging.