De parels in Fries Uitvaartland

Ontdek meer over onze verenigingen

Elk libben komt ta in ein, sa is it deagewoan. Mar at it dan safier is ...

De parels in Fries Uitvaartland

Ontdek meer over onze verenigingen

Elk libben komt ta in ein, sa is it deagewoan. Mar at it dan safier is ...

Bij de Federatie Friese Uitvaartverenigingen zijn circa 180 verenigingen aangesloten

Voor mensen die in Friesland wonen zijn de Friese uitvaartverenigingen in de Buurt, Betrokken en Betaalbaar. De Parels in Uitvaartland.

Met respect voor de overledene en betrokken bij de nabestaanden verzorgen de Friese uitvaartverenigingen begrafenissen en crematies van hun leden. Zij doen dit zonder winstoogmerk en zijn daardoor ook betaalbaar.

De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is sinds het jaar van oprichting (1931) het overkoepelend orgaan van de bij haar aangesloten Friese uitvaartverenigingen. De Federatie is aangesloten bij Nardus (samenwerkende uitvaartorganisaties).

 • Ze zijn er voor hun leden.
 • Ze staan dichtbij hun leden en hun nabestaanden.
 • Respect en betrokkenheid richting overledene en nabestaanden zijn voor hen doodgewoon.
 • Ze werken zonder winstoogmerk en zijn daardoor betaalbaar.
 • Ze zijn zelfstandig, maar werken ook samen met collega-verenigingen.
 • Jaarlijks verzorgen ze circa 30% van de uitvaarten in Fryslân.
 • Lidmaatschap is prima te combineren met een verzekering die geld uitkeert.

Friese Uitvaartverenigingen: de parels in Uitvaartland

Leven
Sterven
Verder
Of je nu in de bloei van je leven bent, of al wat ouder. Of je nu gezond bent, of ziek. Eens komt de dag dat je in het laatste hoofdstuk van je leven zit. Wil je dat hoofdstuk netjes afsluiten, dan regel je nu alvast wat dingen. Woon je in Friesland, word dan lid van een Friese uitvaartvereniging. De eerste klap is een daalder waard. Leven - alles voor de dood
Iemand sterft. De nabestaanden zijn verdrietig, misschien wel wanhopig van verdriet. Toch moet er van alles worden geregeld voor de uitvaart. Wat is het dan een geruststelling dat je erop mag vertrouwen dat de bode van de uitvaartvereniging je bij de hand neemt en je door de eerste moeilijke dagen loodst. Sterven - alles rondom de dood
De uitvaart is achter de rug. Voor de niet hele naasten herneemt het leven al snel zijn normale ritme. De wereld draait door. Maar voor directe naasten staat de wereld stil. Er ligt een zware taak op je te wachten; verlies verwerken is hard werken. Verder - alles na de dood

Friese uitvaartverenigingen bij jou in de buurt

Zoek een Friese uitvaartvereniging bij jou in de buurt

Achlum

Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

Akkrum

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Akkrum
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsAkkrum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Aldeboarn

De Laatste Eer Aldeboarn
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsAldeboarn
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Anjum

Begrafenisvereniging Anjum
Aanmelden bij deze vereniging

Appelscha

Draagt Elkanders Lasten
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsAppelscha
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Arum

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Arum
Aanmelden bij deze vereniging

Augustinusga

De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsAugustinusga
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.

Bakkeveen

De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

Balk

Begrafenis- en Crematievereniging De Laatste Eer Balk
Aanmelden bij deze vereniging

Ballum

Begrafenisvereniging Ballum
Aanmelden bij deze vereniging

Bantega

Begrafenis-uitvaartvereniging De Laatste Eer Bantega
Aanmelden bij deze vereniging

Bears

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Jellum Bears
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBears
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Beetsterzwaag

Begrafenisvereniging Beetsterzwaag-Olterterp
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBeetsterzwaag
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Berltsum

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

berltsum

Begrafenisvereniging Memento Mori Folsgare
Aanmelden bij deze vereniging

Plaatsberltsum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Bitgummole

Útfeartferiening 'De Ferbining' te Bitgummole e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

Blije

Begrafenisvereniging `De Laatste Eer`
Aanmelden bij deze vereniging

Boazum

Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBoazum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Boksum

Uitvaartvereniging Boksum
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBoksum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Bolsward

Algemene begrafenis- en crematievereniging Bolsward
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBolsward
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.

Boornbergum

De Samenwerking
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBoornbergum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Britsum

Uitvaartvereniging Mementmori Britsum
Aanmelden bij deze vereniging

Broeksterwâld

Uitvaartvereniging En Hij Stierf
Aanmelden bij deze vereniging

Buitenpost

Uitvaartvereniging Buitenpost
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBuitenpost
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Burdaard

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Burdaard/Wânswert
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBurdaard
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Burgum

Uitvaartvereniging Eendracht
Aanmelden bij deze vereniging

Burum

Uitvaartvereniging Burum en Warfstermolen
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBurum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip

Actueel

Meer informatie over het lidmaatschap van een Friese uitvaartvereniging

Wat je moet weten voor je dit formulier invult:

 • De ± 180 bij de Friese Uitvaartfederatie aangesloten verenigingen zijn allemaal zelfstandig.
 • Ze staan midden in de mienskip: Dichtbij, Betrokken, Professioneel, Betaalbaar.
 • In overleg met hun leden bepalen ze zelf de hoogte van de contributie en de ledenkorting.
 • Ze hebben geen winstoogmerk.
 • Dit formulier is de basis voor contact met de vereniging in of rondom de woonplaats die je invult.
 • Invullen en versturen is helemaal vrijblijvend.
 • Lidmaatschap van een uitvaartvereniging laat zich vaak prima combineren met een uitvaartverzekering.
Bekijk alle verenigingen
Online magazine sturen