Links

Op deze pagina delen we links waaraan je zomaar iets zou kunnen hebben.


Laatste Wensen

In dit boekje is een handvat bij het noteren van je wensen bij het laatste afscheid. Vul het in, print het uit en bewaar het bij je belangrijke papieren.


Afscheidsfotografen

Afscheid Belicht – Gerda Wesselius

Doodgewoon Fotografie – Sandra Bekius


Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties

Brancheorganisatie waarvan de Friese Uitvaartfederatie lid is, en in het verlengde daarvan de bij de Federatie aangesloten uitvaartverenigingen.


Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip