Links

Op deze pagina delen we links waaraan je zomaar iets zou kunnen hebben.


Digital Funeral Professionals

Voor het voor- en achteraf regelen van dierbare digitale herinneringen brengt DFP (internationale) bedrijven, instanties en personen samen. Daarbij is het doel dat je als individu makkelijk bij je data kunt, dat je zelf kunt bepalen en/of wijzigen wie je data mag inzien, gebruiken en erven. De Friese Uitvaartfederatie is partner van DFP.


Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties

Brancheorganisatie waarvan de Friese Uitvaartfederatie lid is, en in het verlengde daarvan de bij de Federatie aangesloten uitvaartverenigingen.


Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt

Samen tellen onze verenigingen circa 160.000 leden: de Krêft fan Mienskip