Terug naar Leven

Wat is een uitvaartvereniging?

Als lid van een Friese uitvaartvereniging wordt er weinig van je gevraagd. De vereniging komt pas in actie als je bent overleden. In overleg en samenwerking met je nabestaanden zorgen ze voor een betrokken en respectvolle begrafenis of crematie.

In de Buurt

Grote kans dat de uitvaartvereniging in jouw omgeving de grootste vereniging van je dorp is. Meestal is het een ver-van-je-bed vereniging en heb je er actief niet mee te maken. Ook niet wanneer je lid bent. En toch is de uitvaartvereniging niet weg te denken uit onze ‘mienskip’.

begraafplaats

Het doel van de verenigingen is hun overleden leden op een betrokken en respectvolle manier te begeleiden naar hun laatste rustplaats. Veel verenigingen doen dat al meer dan 100 jaar.

Betrokken

In de loop van de tijd is er veel veranderd, ook bij de uitvaartverenigingen. Maar hun doel is altijd hetzelfde gebleven. Omdat de verenigingen zo dichtbij zijn, is de betrokkenheid bij de leden en hun nabestaanden groot. Je kent elkaar en in verdrietige omstandigheden is dat heel fijn.

Betaalbaar

De uitvaartverenigingen beschikken over professionele uitvaartverzorgers (de bode) met een groot hart voor traditie in een eigentijds jasje. Bij de verenigingen zijn zij doorgaans de enige betaalde krachten. De rest van de werkzaamheden wordt in de regel op vrijwillige basis uitgevoerd, al dan niet tegen een bescheiden vergoeding. De uitvaartnota valt daardoor vaak lager uit dan je zou verwachten.

Kenmerken van de plaatselijke uitvaartverenigingen:

  • Ze zijn er voor hun leden.
  • Ze staan dichtbij hun leden en hun nabestaanden.
  • Respect en betrokkenheid richting overledene en nabestaanden zijn voor hen doodgewoon.
  • Ze werken zonder winstoogmerk en zijn daardoor betaalbaar.
  • Ze zijn zelfstandig, maar werken ook samen met collega-verenigingen.
  • Jaarlijks verzorgen ze circa 30% van de uitvaarten in Fryslân.
  • Lidmaatschap is prima te combineren met een verzekering die geld uitkeert.

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip