Aangesloten

Verenigingen

Bij de Federatie Friese Uitvaartverenigingen zijn circa 180 verenigingen aangesloten. Je vindt ze verspreid over de hele provincie. Er is vast eentje bij jou in de buurt.

De verenigingen zelf zijn erg divers. Van heel klein tot heel groot. Bij de vermeldingen vind je het e-mailadres van je vereniging naar keuze. Via dat adres neem je eenvoudig contact op. Bij veel vermeldingen vind je ook het websiteadres.

begraafplaats

Zoek een Friese uitvaartvereniging bij jou in de buurt

Achlum

Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Mail deze vereniging

Akkrum

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Akkrum
Mail deze vereniging

PlaatsAkkrum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Aldeboarn

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Aldeboarn
Mail deze vereniging

PlaatsVan Sminiaweg 1a , 8495 MT Aldeboarn
SecretarisMevrouw J. Breeuwsma
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.

Anjum

Begrafenisvereniging Anjum
Mail deze vereniging

PlaatsAnjum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.

Appelscha

Draagt Elkanders Lasten
Mail deze vereniging

PlaatsAppelscha
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Arum

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Arum
Mail deze vereniging

Augustinusga

De Laatste Eer
Mail deze vereniging

PlaatsAugustinusga
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.

Bakkeveen

De Laatste Eer
Mail deze vereniging

Balk

Begrafenis- en Crematievereniging De Laatste Eer Balk
Mail deze vereniging

Ballum

Begrafenisvereniging Ballum
Mail deze vereniging

Bantega

Begrafenis-uitvaartvereniging De Laatste Eer Bantega
Mail deze vereniging

Bears

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Jellum Bears
Mail deze vereniging

PlaatsBears
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Beetsterzwaag

Begrafenisvereniging Beetsterzwaag-Olterterp
Mail deze vereniging

PlaatsBeetsterzwaag
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

berltsum

Begrafenisvereniging Memento Mori Folsgare
Mail deze vereniging

Plaatsberltsum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Berltsum

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Mail deze vereniging

Bitgummole

Útfeartferiening 'De Ferbining' te Bitgummole e.o.
Mail deze vereniging

PlaatsBitgummole
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.

Blije

Begrafenisvereniging `De Laatste Eer`
Mail deze vereniging

Boazum

Laatste Eer
Mail deze vereniging

PlaatsBoazum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Boksum

Uitvaartvereniging Boksum
Mail deze vereniging

PlaatsBoksum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Bolsward

Algemene begrafenis- en crematievereniging Bolsward
Mail deze vereniging

PlaatsBolsward
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.

Boornbergum

De Samenwerking
Mail deze vereniging

PlaatsBoornbergum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Britsum

Uitvaartvereniging Mementmori Britsum
Mail deze vereniging

Broeksterwâld

Uitvaartvereniging En Hij Stierf
Mail deze vereniging

Buitenpost

Uitvaartvereniging Buitenpost
Mail deze vereniging

PlaatsBuitenpost
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Burdaard

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Burdaard/Wânswert
Mail deze vereniging

PlaatsBurdaard
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Burgum

Uitvaartvereniging Eendracht
Mail deze vereniging

Burum

Uitvaartvereniging Burum en Warfstermolen
Mail deze vereniging

PlaatsBurum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.