Aangesloten

Verenigingen

Bij de Federatie Friese Uitvaartverenigingen zijn circa 180 verenigingen aangesloten. Je vindt ze verspreid over de hele provincie. Er is vast eentje bij jou in de buurt.

De verenigingen zelf zijn erg divers. Van heel klein tot heel groot. Bij de vermeldingen vind je het e-mailadres van je vereniging naar keuze. Via dat adres neem je eenvoudig contact op. Bij veel vermeldingen vind je ook het websiteadres.

begraafplaats

Zoek een Friese uitvaartvereniging bij jou in de buurt

Achlum

Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

Akkrum

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Akkrum
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsAkkrum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Aldeboarn

De Laatste Eer Aldeboarn
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsAldeboarn
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Anjum

Begrafenisvereniging Anjum
Aanmelden bij deze vereniging

Appelscha

Draagt Elkanders Lasten
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsAppelscha
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Arum

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Arum
Aanmelden bij deze vereniging

Augustinusga

De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsAugustinusga
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.

Bakkeveen

De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

Balk

Begrafenis- en Crematievereniging De Laatste Eer Balk
Aanmelden bij deze vereniging

Ballum

Begrafenisvereniging Ballum
Aanmelden bij deze vereniging

Bantega

Begrafenis-uitvaartvereniging De Laatste Eer Bantega
Aanmelden bij deze vereniging

Bears

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Jellum Bears
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBears
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Beetsterzwaag

Begrafenisvereniging Beetsterzwaag-Olterterp
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBeetsterzwaag
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Berltsum

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

berltsum

Begrafenisvereniging Memento Mori Folsgare
Aanmelden bij deze vereniging

Plaatsberltsum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Bitgummole

Útfeartferiening 'De Ferbining' te Bitgummole e.o.
Aanmelden bij deze vereniging

Blije

Begrafenisvereniging `De Laatste Eer`
Aanmelden bij deze vereniging

Boazum

Laatste Eer
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBoazum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Boksum

Uitvaartvereniging Boksum
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBoksum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Bolsward

Algemene begrafenis- en crematievereniging Bolsward
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBolsward
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.

Boornbergum

De Samenwerking
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBoornbergum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
E-mailadresE-mailadres n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Britsum

Uitvaartvereniging Mementmori Britsum
Aanmelden bij deze vereniging

Broeksterwâld

Uitvaartvereniging En Hij Stierf
Aanmelden bij deze vereniging

Buitenpost

Uitvaartvereniging Buitenpost
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBuitenpost
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Burdaard

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Burdaard/Wânswert
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBurdaard
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.

Burgum

Uitvaartvereniging Eendracht
Aanmelden bij deze vereniging

Burum

Uitvaartvereniging Burum en Warfstermolen
Aanmelden bij deze vereniging

PlaatsBurum
SecretarisSecretaris n.n.b.
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.
WebsiteWebsite n.n.b.