Federatie

Friese Uitvaartverenigingen

De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is sinds het jaar van oprichting (1931) het overkoepelend orgaan van de bij haar aangesloten Friese uitvaartverenigingen. De Federatie is aangesloten bij Nardus (samenwerkende uitvaartorganisaties).

Bestuur

 • Jetske van der Beek, Staniastate 61, 8926 LB Leeuwarden (voorzitter)
  voorzitter@uitvaartfederatie.nl
 • Ria Algra, Krússtrjitte 2, 9041 BV Berltsum, E-mail: secretariaat@uitvaartfederatie.nl (secretaris), telefoon 0653640398.
 • Jelly Faber, Akkelei 1, 9285 KA Buitenpost, penningmeester@uitvaartfederatie.nl (penningmeester)
 • Tjitte van der Velde, Lykwei 1, 8571 GH Harich (penningmeester)
  tjitte@uitvaartfederatie.nl
 • Jelle Wesselius, Otterweg 38, 8538 XE Bantega (bestuurslid)
  jelle@uitvaartfederatie.nl
 • Johan Langbroek, Burensteeg 5, 8713 KL Hindeloopen (bestuurslid)
  johan@uitvaartfederatie.nl
 • Dirk Schotanus, Koarnbeurs 10, 9047 KL Minnertsga (bestuurslid)
  dirk@uitvaartfederatie.nl

Statuten Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland


Onderhoud website:

Tekstactief

Kamer van Koophandel:

40001600

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt

Samen tellen onze verenigingen circa 160.000 leden: de Krêft fan Mienskip