Federatie

Friese Uitvaartverenigingen

De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is sinds het jaar van oprichting (1931) het overkoepelend orgaan van de bij haar aangesloten Friese uitvaartverenigingen. De Federatie is aangesloten bij Nardus (samenwerkende uitvaartorganisaties).

Bestuur

 • Lute van der Bijl, Grindweg 161, 8483 JM Scherpenzeel (voorzitter)
  lute@uitvaartfederatie.nl
 • Ria Algra, Krússtrjitte 2, 9041 BV Berltsum (secretaris),
  secretariaat@uitvaartfederatie.nl, telefoon 0653 64 03 98
 • Dirk Schotanus, Koarnbeurs 10, 9047 KL Minnertsga (penningmeester)
  penningmeester@uitvaartfederatie.nl
 • Hilda de Haan (bestuurslid)
  hilda@uitvaartfederatie.nl
 • Sjoerdje van der Lei (bestuurslid)
  sjoerdje@uitvaartfederatie.nl
 • Bauke Benedictus (bestuurslid
  bauke@uitvaartfederatie.nl
 • vacature

Statuten Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland

Huishoudelijk reglement Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland


Onderhoud website:

Ria Algra

Kamer van Koophandel:

40001600

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 165.000 leden: de Krêft fan Mienskip