Veelgestelde vragen

Deze pagina is een verzameling van vragen en antwoorden die we tegenkomen. Heb jij een vraag en vind je die vraag en/of het antwoord hier niet terug, neem dan gerust contact met ons op. Wij proberen dan te helpen.

Gaat lid zijn van een uitvaartvereniging samen met een uitvaartverzekering?

Meestal kun je het lidmaatschap van een uitvaartvereniging goed combineren met een uitvaartverzekering. Maar ga er niet zonder meer vanuit dat dit voor jouw verzekering ook geldt. In het artikel ‘Wegwijs in Uitvaartland’ zetten we de mogelijkheden op een rij.

Een weetje: de tijd tussen overlijden en uitvaart

Is het in warme landen gebruikelijk dat een overledene zo snel mogelijk wordt begraven of gecremeerd, in ons land gelden andere regels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging.

In ons land mag een begraving, zo staat begrafenis in deze wet omschreven, of crematie niet eerder dan na 36 uren na het overlijden mag plaatsvinden. Dat is precies anderhalve dag. Aan de andere kant mag een begrafenis tot op uiterlijk de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Een kleine rekensom: is het overlijden op maandag, dan beginnen de dagen te tellen op dinsdag (1), woensdag (2), donderdag (3), vrijdag (4), maandag (5), dinsdag (6).

Overlijdt iemand op maandag 23 december, dan gaat de telling zo: dag 1: dinsdag 24-12, dag 2: vrijdag 27-12, dag 3: maandag 30-12, dag 4: dinsdag 31-12, dag 5: donderdag 02-01, dag 6: vrijdag 03-01.

Bron: Wet op de Lijkbezorging, artikel 16.

Waarvoor dient een Akte van Overlijden?

Als iemand overlijdt dan wordt zijn of haar dood officieel vastgesteld door een arts. Deze verklaring heb je nodig bij de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand. Dit hoef je niet zelf te doen, maar wordt gedaan door de uitvaartverzorger. De gemeente stelt vervolgens een akte van overlijden op. Deze is belangrijk.

Bij de verwerking van de gewijzigde gegevens verlangen veel instanties een kopie van deze akte van overlijden. Bewaar zelf het origineel en geef alleen kopieën uit.

Wat is een codicil of wilsbeschikking?

In juridische termen wordt met codicil bedoeld een wilsbeschikking die je zelf schrijft. Je noteert hierin wat je aan wie wilt vermaken na je dood en bijvoorbeeld of je begraven of gecremeerd wil worden.

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet het codicil

 • handgeschreven zijn
 • voorzien zijn van een datum
 • voorzien zijn van je handtekening
 • de voorwerpen die je bedoelt moeten precies worden omschreven

Het is wel handig dat je het codicil bewaart op een plaats waar het na je overlijden ook gevonden wordt. Voor het maken van een codicil heb je geen notaris nodig.

Wat gebeurt er met mijn nalatenschap als ik overlijd?

Je nalatenschap: al je bezittingen en schulden die je achterlaat als je sterft. Wat ermee gebeurt en wie wat krijgt als je komt te overlijden, hangt ervan af of je wel of geen testament hebt.

Geen testament

Als je geen testament hebt laten maken, gaat je nalatenschap naar je erfgenamen. De wet heeft de erfgenamen verdeeld in 4 groepen van bloedverwanten (alle mensen die geboren zijn in je eigen familie, van ‘hetzelfde’ bloed zijn.

 • Partners, kinderen en/of hun nakomelingen
  Ouders, broers, zusters en hun nakomelingen
  Grootouders en hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven en nichten
  Overgrootouders en hun nakomelingen

Wel een testament
Wil jezelf regelen wat er met je nalatenschap moet gebeuren, dan doe je er verstandig in een testament te laten opmaken door een notaris. In een testament wijs je zelf aan wie welk deel van je nalatenschap krijgt. Dat hoeven niet beslist je erfgenamen te zijn. Je kunt een vriend aanwijzen of bijvoorbeeld een goed doel. Je kunt ook bepalen wie van je wettelijke erfgenamen niets krijgt.

Meer informatie vind je op notaris.nl.

Ik heb een oude polis. Hoe kom ik erachter wie deze in beheer heeft?

Dit kun je proberen te achterhalen bij het Verbond van Verzekeraars , Bordewijkaan 2 te Den Haag, telefoon 070-3338500. Ook kun je een poging wagen bij de Nederlandsche Bank. Oude polissen van een overledene, van wie de uitvaart wordt verzorgd door een uitvaartvereniging, kun je vaak ook meegeven aan de bode/uitvaartleider. De penningmeester van de vereniging redt zich er dan mee.

Wat is resomeren?

Resomeren is een alternatief voor begraven en cremeren. Bij deze techniek wordt het lichaam van de overledene afgebroken in water en loogzout. Dit gebeurt onder hoge temperatuur en luchtdruk. Wat overblijft is een wit poeder, vergelijkbaar met asresten na een crematie.
Onder de huidige Wet op de Lijkbezorging vallen 3 manieren van lijkbezorging:

 • begraven,
 • cremeren
 • ter beschikking stellen aan de wetenschap.

Resomeren is (nog) niet toegestaan.

Tijdens het Algemeen Overleg Lijkbezorging in de Tweede Kamer, 16 oktober 2014, heeft de VVD gevraagd onderzoek te doen naar resomeren. Minister Plasterk heeft toegezegd dit te laten onderzoeken. Hij gaf daarbij als voorwaarde aan dat resomeren breed maatschappelijk moet worden gedragen.

Wat is thanatopraxie?

Thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van het menselijk lichaam na het overlijden. De ontbinding en bacteriegroei worden geremd, waardoor de overledene toonbaar blijft. De typische donkere vlekken verdwijnen, de huid krijgt een normale kleur en het lichaam een natuurlijke vorm.

Zonder koeling blijft het lichaam bij normale temperaturen in die toestand bewaard tot het moment van de uitvaart. Uiterlijk tien dagen na de behandeling zal het natuurlijke ontbindingsproces op gang komen.

Bon: https://www.uitvaart.nl/infotheek/verzorging-overledene/thanatopraxie

Ik ben verhuisd, wat nu?

Als je verhuist binnen Friesland, Groningen of Drenthe, dan kun je je laten overschrijven naar de vereniging in je nieuwe woonplaats.
Je kunt er ook voor kiezen om lid te blijven van je oude vereniging. Tussen de verenigingen in Friesland, Groningen en Drenthe zijn afspraken dat ze elkaars uitvaarten verzorgen, als ware het voor hun eigen leden.

Woon je verder weg en is uitvaartverzorging door je vereniging niet praktisch, dan kun je kiezen voor een uitvaartverzorger bij je in de buurt. Laat deze dan wel contact opnemen met de vereniging voor de financiële afwikkeling.

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip