Terug naar Leven

Begraven of cremeren in Friesland

Er zijn meer hondjes die Fikkie heten. Zo is het ook met de uitvaartverenigingen. Zo gaan vele bijvoorbeeld als 'De Laatste Eer' door het leven. In de tijd waaruit ze stammen werd er nog niet gecremeerd en noemden ze zich 'begrafenisvereniging'. Zo heten ze nog, maar cremeren is tegenwoordig net zo gewoon als begraven.

Voor het lidmaatschap van een uitvaartvereniging maakt het dan ook niet uit of je kiest voor een begrafenis of een crematie.

Begrafenis

Kies je voor een begrafenis, dan kun je van te voren uitzoeken of je familie al over graven beschikt en wat je familie daarmee wil. Na een vastgesteld aantal jaren komt een graf weer vrij en mag een graf opnieuw worden gebruikt.

Is er in de familie geen graf en heb je dat zelf ook niet, dan kun je een graf kopen via een begraafplaats. Je kunt ook meteen het onderhoud van het graf voor een aantal jaren afkopen.

Wil je nu nog geen graf kopen, maar wel begraven worden, dan doen je nabestaanden dat bij het regelen van de begrafenis. Informatie over het kopen van een graf vind je meestal op de website van de uitvaartvereniging in je omgeving, op de site van de gemeente of van de begraafplaats zelf.

oude begraafplaats

Cremeren

Steeds meer mensen kiezen voor een crematie. Bijvoorbeeld omdat ze geen binding hebben met de plek waar ze wonen of vandaan komen. Of omdat ze hun nageslacht niet willen belasten met het onderhoud en de kosten van hun graf.

crematorium

Kenmerken van de plaatselijke uitvaartverenigingen:

  • Ze zijn er voor hun leden.
  • Ze staan dichtbij hun leden en hun nabestaanden.
  • Respect en betrokkenheid richting overledene en nabestaanden zijn voor hen doodgewoon.
  • Ze werken zonder winstoogmerk en zijn daardoor betaalbaar.
  • Ze zijn zelfstandig, maar werken ook samen met collega-verenigingen.
  • Jaarlijks verzorgen ze circa 30% van de uitvaarten in Fryslân.
  • Lidmaatschap is prima te combineren met een verzekering die geld uitkeert.

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip