Terug naar Sterven

Uitvaartrituelen

Nederland is een smeltkroes van culturen en elke cultuur heeft zijn eigen tradities. Ook Friesland heeft zijn gewoonten wat uitvaarten betreft. Per dorp, per regio kunnen ze verschillen. Maar tradities zijn niet leidend. Heel veel is mogelijk.

De leden van uitvaartverenigingen zijn in de regel van Friese komaf of wonen al sinds jaar en dag in onze mooie provincie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nog heel veel begrafenissen en crematies vrij traditioneel zijn.

brandend kaarsje

Natuurlijk is er binnen of naast die traditie heel veel mogelijk, zodat ieder op haar of zijn manier afscheid kan nemen van een dierbare.

Hoe een uitvaart ook wordt gedaan, het gebeuren is wel aan de regels gebonden zo die zijn vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging. Bij uitzonderlijke wensen of in uitzonderlijke omstandigheden biedt deze wet houvast.

Kenmerken van de plaatselijke uitvaartverenigingen:

  • Ze zijn er voor hun leden.
  • Ze staan dichtbij hun leden en hun nabestaanden.
  • Respect en betrokkenheid richting overledene en nabestaanden zijn voor hen doodgewoon.
  • Ze werken zonder winstoogmerk en zijn daardoor betaalbaar.
  • Ze zijn zelfstandig, maar werken ook samen met collega-verenigingen.
  • Jaarlijks verzorgen ze circa 30% van de uitvaarten in Fryslân.
  • Lidmaatschap is prima te combineren met een verzekering die geld uitkeert.

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 165.000 leden: de Krêft fan Mienskip