Terug naar Actueel

Jonge leden houden traditie levend

Blog
Geplaatst op: 29 november 2022
Samen, met elkaar voor de Mienskip. Dat is het gedachtegoed van de Friese uitvaartverenigingen en van het overkoepelende orgaan de Federatie van Uitvaartverenigingen (1931) in Friesland. Secretaris Ria Algra (64) ziet graag meer jonge(re) leden om deze traditie gezamenlijk in ere te houden.
mienskip-noaberschap

Gezond of ziek. Jong of oud, iedereen komt een keer te overlijden. Daarom is het belangrijk om alles voor de dood bespreekbaar te maken en vast te leggen. Een van de eerste stappen hierin is een lidmaatschap bij een van de 180 aangesloten Friese uitvaartverenigingen.

Ria Algra, naast secretaris van de Uitvaartfederatie, ook secretaris/penningmeester van de vereniging in haar dorp, is blij met alle verenigingen. ,,Het is een traditie die we graag doortrekken naar de toekomst”, geeft Algra aan. ,,Het liefst bieden we deze service over 25 jaar nog steeds aan. In een eigentijds jasje, maar wel met de kernwaarden waar wij voor staan.”

Betrokken en dichtbij

Het belangrijkste doel van de aangesloten verenigingen is hun overleden leden samen op een respectvolle manier te begeleiden naar hun laatste rustplaats. Betrokken, dichtbij, professioneel en betaalbaar. Of het nu gaat om een begrafenis of crematie.

Bij elkaar tellen al deze verenigingen rond de 160.000 leden, die samen bijna een derde van de uitvaarten in Friesland verzorgen. “Leden van dezelfde uitvaartvereniging komen in de regel uit hetzelfde dorp en kennen elkaar”, licht de secretaris toe. ,, Ze kunnen elkaar dus makkelijker helpen en steunen, voor, tijdens en na de uitvaart.”

Ledenkorting

Leden van de vereniging betalen contributie en hebben recht op de vaak voordelige tarieven van de vereniging plus een korting op de uitvaartnota. ,,De meeste aangesloten verenigingen geven een ledenkorting na het overlijden”, legt Algra uit. ,,De penningmeester verzamelt alle uitvaartnota’s en trekt hier vervolgens de ledenkorting vanaf, die overigens niet genoeg is om de hele uitvaart van te betalen.”

Wanneer je geen spaarpotje hebt, raadt Algra aan om naast het lidmaatschap bij de uitvaartvereniging ook een uitvaartverzekering af te sluiten. ,,Let er wel op dat je kiest voor een verzekering die bij overlijden een bedrag in geld uitkeert”, benadrukt de secretaris.

Het systeem is volgens Algra gebouwd op solidariteit. ,,Jongeren betalen voor de ouderen”, legt ze uit. ,,Net zoals vroeger de jongeren van toen dat voor de ouderen deden. Daarom zijn jonge(re) leden zo belangrijk. Zo krijgt ook het laatste lid de ledenkorting uitbetaald.”

Jongeren zijn tot hun 18e gratis lid via hun ouders. ,,Daarna betalen ze zelf jaarlijks contributie”,  vertelt Algra. ,,De verenigingen hebben geen winstoogmerk. Daardoor kan de contributie laag blijven. De hoogte ervan is mede afhankelijk van de hoogte van de ledenkorting. ”

Ook buiten Friesland

Veel Friese jongeren wonen niet meer op dezelfde plek als hun ouders, maar ze kunnen wel lid blijven van hun vereniging. ,,Als het voor de bode van een uitvaartvereniging onpraktisch is”, zegt de secretaris, ,,dan kan een uitvaartverzorger in de buurt het afscheid verzorgen. De ledenkorting wordt dan achteraf uitbetaald, zolang een en ander maar in overleg gaat met de vereniging.”

Behalve betrokken, dichtbij en betaalbaar staan de aangesloten verenigingen ook voor professionaliteit. ,,Daarbij helpt de Nardus Norm”, legt Algra uit. ,,Die omvat de richtlijnen van brancheorganisatie Nardus voor het kunnen bieden van een professionele uitvaart. Namens alle verengingen aangesloten bij de Friese Uitvaartfederatie, is voorzitter Lute van der Bijl (50) vertegenwoordigd in het bestuur.”

De secretaris zou het fantastisch vinden als jongeren zich niet alleen aanmelden bij een vereniging, maar ook plaatsnemen in het bestuur. ,,Twintigers, dertigers en veertigers laten een ander geluid horen”, geeft ze aan. ,,Naast jonge bestuursleden, zijn jonge kistdragers ook welkom. Het is mooi als zij het ook willen doen.”

Social Media

Om meer jongeren aan te spreken, zijn de uitvaartverenigingen volop aan het moderniseren. Ze laten veel verenigingen regelmatig van zich lezen in de plaatselijke dorpskranten. Afgelopen jaar waren ze te horen in een radiocampagne bij Omrop Fryslân en onlangs stonden ze op de Inspiratiedag Mensenlinq.

,,In de toekomst willen we ons ook meer richten op sociale media zoals Facebook”, legt Algra uit. ,,Maar uitvaarten zijn geen alledaagse kost, dus we willen hier zorgvuldig mee omgaan. Wellicht met een jonge ambassadeur.”

mienskip-noaberschap

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 165.000 leden: de Krêft fan Mienskip