Terug naar verenigingen

Begrafenisvereniging Ballum

Welkom bij Begrafenisvereniging Ballum te Ameland. U vindt hier praktische informatie over onze vereniging.

Wat te doen bij overlijden?

De nabestaande(n) ne(e)m(t)en contact op met de bode om in overleg met haar de uitvaart te regelen.


Bode:

Heleen Brouwer
Tel: 06-20985657
Email-adres: gjenhbrouwer@knid.nl (ook voor informatie)
Dag- en nacht bereikbaar

Begraafplaats Balllum Ameland


Algemeen

De praktische zorg, zoals aangifte bij de burgerlijke stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, wordt door de begrafenisvereniging uit handen genomen van de nabestaanden, voor zover die wens er is uiteraard. De nabestaanden hebben zo de tijd voor rouw en de eigen voorbereiding op het afscheid. Daarbij biedt begrafenisvereniging haar diensten aan zonder winstoogmerk, zodat alle mogelijke voordelen de leden ten goede komen. De uitvaartvereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.


Lidmaatschap

De contributie die u betaalt aan onze vereniging bedraagt €10,00 per jaar vanaf de leeftijd van 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar hoeven dus geen contributie te betalen, maar zijn wel automatisch lid van de vereniging als de ouder(s) bij wie de kinderen wonen bij de vereniging ingeschreven staan en als zodanig contributie betalen. U kunt lid worden tot de leeftijd van 65 jaar. U kunt zich dan vanaf 18 jaar inkopen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Wendy Engels.


Ledenkorting

Als lid van onze vereniging bedraagt de ledenkorting €200,- en wordt op de factuur die u van de begrafenisvereniging ontvangt in mindering gebracht.


Ledenvergadering

Eenmaal per 2 jaar houden we onze ledenvergadering. De datum waarop de vergadering wordt gehouden leest u op de huis aan huis flyer.


Adreswijziging

Dit kunt u doorgeven aan Wendy Engels, dit geldt eveneens voor wijziging van bankrekeningnummer en wijziging in de gezinssamenstelling.


Het bestuur

Dirk Metz, voorzitter dirkmetz10@knid.nl
Wendy Engels penningmeester wendyengels@hotmail.com
Neeltje de Boer, secretaris neeltjedeb78@gmail.com
Heleen Brouwer, bode gjenhbrouwer@knid.nl
Petra Mollema, lid
Bob Blokker, lid


 

Contactgegevens:

PlaatsBallum
SecretarisNeeltje de Boer

Aanmelden bij Begrafenisvereniging Ballum

  • Hidden

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip