Terug naar Actueel

De tijd tussen overlijden en uitvaart

Achtergrond
Geplaatst op: 04 november 2019
In warme landen is het gebruikelijk dat een overledene zo snel mogelijk wordt begraven of gecremeerd. In ons land gelden andere regels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging, artikel 16.
tijd tussen overlijden en uitvaart

In ons land mag een begraving, zo staat begrafenis in deze wet omschreven, of crematie niet eerder dan na 36 uren na het overlijden mag plaatsvinden. Dat is precies anderhalve dag. Uiterlijk de zesde werkdag na het overlijden moet de begrafenis of crematie plaatsvinden.

Een kleine rekensom: is het overlijden op maandag, dan beginnen de dagen te tellen op dinsdag (1), woensdag (2), donderdag (3), vrijdag (4), maandag (5), dinsdag (6).

Overlijdt iemand op maandag 23 december, dan gaat de telling zo: dag 1: dinsdag 24-12, dag 2: vrijdag 27-12, dag 3: maandag 30-12, dag 4: dinsdag 31-12, dag 5: donderdag 02-01, dag 6: vrijdag 03-01.

Waar regels zijn, zijn uitzonderingen.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Om verschillende redenen kan een uitvaart na 6 werkdagen gewenst zijn. Bijvoorbeeld als familie uit een ver land moet overkomen, of om redenen die met godsdienst te maken hebben. In dat geval moet de burgemeester van de gemeente waar de overledene is, toestemming geven.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als nabestaanden binnen 36 uur willen begraven of cremeren, dan moet de officier van justitie daarvoor toestemming geven, als ook de burgemeester van de gemeente waar betreffende persoon overleed.

Voor de tijd van minimaal 36 uur is gekozen om de politie de tijd te geven strafrechtelijk onderzoek te doen als er onduidelijkheden zijn over de doodsoorzaak.

Meer informatie over de regels van begraven en cremeren vind je hier.

tijd tussen overlijden en uitvaart

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip