Terug naar Actueel

Wegwijs in Uitvaartland

Blog
Geplaatst op: 16 september 2021
Wat kost een begrafenis of een crematie? Diverse uitvaartcalculators geven je een beeld. Eén uitkomst hebben ze gemeen. Het gaat om een flinke hap geld. Duur genoeg om bij je leven te bedenken hoe je daar geld voor opzij legt, zodat je nabestaanden zich over de kosten van je afscheid tenminste geen zorgen hoeven te maken. Maar waar begin je? In dit artikel geven we een overzicht van de mogelijkheden, wat niet wil zeggen dat er geen andere opties zijn.
bos

De uitvaartvereniging

Woon je in een van de Friese dorpen, dan heb je grote kans dat daar een uitvaartvereniging zit. Lidmaatschap van zo’n vereniging is zeker het overwegen waard. Kernwaarden zijn: professioneel, dichtbij en betaalbaar.

  • Uitvaartverenigingen hebben namelijk geen winstoogmerk. Dat scheelt enorm in de kosten.
  • De meeste verenigingen bieden een ledenkorting, die wordt verrekend met de eindnota van het afscheid.

Sparen en/of verzekeren?

De ledenkorting dekt niet de kosten van een uitvaart. Geen probleem als je genoeg geld achter de hand hebt. Uit eigen middelen leg je alvast een bedrag opzij voor het laatste hoofdstuk van je leven. Elke maand een bedragje opzij zetten is ook voor de minder kapitaalkrachtigen niet onverstandig. Maar wil je dat niet of kun je dat niet, dan is een (aanvullende) uitvaartverzekering een mogelijkheid.

Hoe kies je, wat kies je. Je zou maar zo door de bomen de mogelijkheden niet meer zien.

Wegwijs in verzekeringsland

Zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel mogelijkheden. Je zou zomaar door het bos de polissen niet meer zien. Daarom een overzicht van de soorten uitvaartverzekeringen:

Natura sommenverzekering

Bij een natura sommenverzekering kies je zelf de hoogte van het verzekerd bedrag. Na een overlijden wordt dit bedrag (indien mogelijk) gelijk al verrekend met de gemaakte uitvaartkosten (de verzekerde som wordt dan in mindering gebracht op de uitvaartnota). Heel transparant voor de nabestaanden en wel zo prettig.

  • Het verzekerd bedrag is puur voor de kosten die voortvloeien uit de uitvaart.
  • Je zit niet vast aan een pakket vaste diensten.
  • Deze vorm van verzekeren sluit naadloos aan bij lidmaatschap van een uitvaartvereniging.

Natura uitvaartverzekering

Bij een natura uitvaartverzekering verzeker je een uitvaartpakket aan diensten, plat gezegd de van ‘kist tot cake’ verzekering, van standaard tot uitgebreid. Een pakket in combinatie met een vrij te besteden bedrag (alleen bestemd voor uitvaartkosten) is eveneens een mogelijkheid.

Verzekeraars hebben voor het uitvoeren van de uitvaartdiensten afspraken met leveranciers, waaronder uitvaartverzorgers. Je afscheid wordt volgens het verzekerde uitvaartpakket uitgevoerd. Voor nabestaanden kan deze verzekeringsvorm nog wel eens aanvoelen als een te strak keurslijf. Willen zij je afscheid laten verzorgen door bijvoorbeeld een uitvaartvereniging (of misschien had je dat zelf ook al bedacht), dan is dat mogelijk, maar bedenk goed dat dit (soms grote) financiële consequenties kan hebben. Het hangt af van de verzekeraar en de polisvoorwaarden. Soms wordt maar  een deel van de pakketwaarde (en dus een lager bedrag dan je voor ogen had) uitgekeerd. Op je uitvaartpolis staan de exacte voorwaarden. Ben je lid van een uitvaartvereniging, dan is het belangrijk om dit vooraf te bespreken met de verzekeraar.

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering keert geld uit. Dit kan gebruikt worden om de uitvaart te bekostigen, maar dat hoeft niet. Het geld is volledig vrij besteedbaar. Wil  je het kapitaal reserveren voor je begrafenis of crematie, dan is het uiteraard wel verstandig vooraf in te schatten op welke kosten je moet rekenen. Een levensverzekering is een voorbeeld van een kapitaalverzekering en wordt afgesloten op het leven van een persoon. Je hebt daarbij de keuze van uitkeren op een bepaalde leeftijd of uitkeren na overlijden.

Overlijdensrisico verzekering

Het hoeft niet perse, maar meestal is een overlijdenrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek. Bij het overlijden van een van de partners keert de verzekering een bedrag uit waarmee de hypotheek (gedeeltelijk) wordt afgelost. Op een overlijdensrisicoverzekering zit een houdbaarheidsdatum. Hoe meer je aflost op je hypotheek, hoe lager de uiteindelijke uitkering, tot die helemaal op nul staat.

Vaak is de dekking van een overlijdensrisicoverzekering ook tijdelijk. Na afloop van deze periode is er dan geen dekking meer. In zo’n geval is de verzekering geen echte uitvaartverzekering en zul je na afloop opnieuw moeten gaan verzekeren of sparen. 

Koopsomverzekering

Bij een koopsomverzekering leg je eenmalig een bedrag in, bestemd voor de uitvaartkosten. Inclusief (eventuele) rente wordt het ingelegde bedrag uitgekeerd bij overlijden.

Uitvaartverzekeraars

Bij het overgrote deel van de Friese uitvaartverenigingen kun je niet terecht voor het afsluiten van een uitvaartverzekering. Voor een uitvaartverzekering klop je aan bij bijvoorbeeld:

Twenthe Uitvaartverzekering

Twenthe Uitvaartverzekering is een natura sommen uitvaartverzekeraar. 

Diverse Friese uitvaartverenigingen hebben een samenwerkingsverband met de Twenthe. Twenthe is op de hoogte van de tarieven die de verenigingen hanteren en kan op die manier leden en niet-leden een passend aanbod doen qua gewenst verzekerd bedrag. Bij leden van een uitvaartvereniging en verzorging van de uitvaart door die vereniging wordt de verzekerde som uitgekeerd aan de vereniging, die deze uitkering vervolgens verrekent met de uitvaartnota van de vereniging. Was de verzekerde geen lid van een vereniging, dan keert Twente de verzekerde som uit aan de uitvaartverzorger die de uitvaart heeft verzorgd (directe verrekening met de uitvaartnota) of aan de familie als deze zelf de uitvaartnota al hebben betaald. Twenthe biedt naast de gebruikelijke uitvaartverzekering eveneens de mogelijkheid tot het afsluiten van een koopsomverzekering.

Monuta

Een uitvaartpolis van Monuta bestaat uit de volledige ondersteuning van een Monuta uitvaartverzorger en een vrij te besteden bedrag voor al de uitvaartwensen. 

Als je lid bent van een uitvaartvereniging informeer dan (eigenlijk al voor het sluiten van de verzekering) of deze verzekering zonder financiële gevolgen te combineren is met je lidmaatschap van de uitvaartvereniging (en de verzorging van de uitvaart door de uitvaartvereniging). Dit is ook van toepassing als je geen lid bent van een uitvaartvereniging en je een andere uitvaartverzorger wenst dan Monuta.  

Dela

Aangezien Yarden is overgenomen door Dela, beperken we ons hier tot alleen Dela.
Dela biedt op het gebied van uitvaarten drie verzekeringen: een natura-, een kapitaal- en een koopsomverzekering.

Ook hier is het belangrijk dat, als je lid bent van een uitvaartvereniging, tijdig informeert of de verzekering zonder financiële gevolgen te combineren is met je lidmaatschap van de uitvaartvereniging (en de verzorging van de uitvaart door de uitvaartvereniging). Dit is ook van toepassing als je geen lid bent van een uitvaartvereniging en je een andere uitvaartverzorger wenst dan Dela.  

Klaverblad Verzekeringen

Naast diverse andere soorten verzekeringen biedt deze maatschappij De Klaverblad Uitvaartverzekering. Dat is een kapitaalverzekering.

Tot slot

Als Friese Uitvaartfederatie (het portaal van de aangesloten Friese uitvaartverenigingen) zijn wij ervan overtuigd dat lidmaatschap van een uitvaartvereniging, al dan niet in combinatie met een verzekering, een uitstekende keuze is en blijft. Als je tijd daar is, mag je vertrouwen op de professie, het dichtbije en de betaalbaarheid van je uitvaartvereniging.

Friese Uitvaartfederatie | Ria Algra  

bos

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip