Terug naar Actueel

Wietske de Boer raakt harten met gevoelig Underweis

Blog
Geplaatst op: 09 oktober 2020
Soms krijg je zomaar een cadeautje in de schoot geworpen. Geen idee wat het is, maar nieuwsgierig pak je het uit. In dit geval zat het presentje in de mailbox en kwam het van Wietske de Boer met de vraag of we haar lied wilden delen.
Wietske de Boer - Underweis

In de korte tijd dat het live is merkt ze aan de reacties dat het mensen raakt en dat ze er kracht uit putten bij een verlies. We hebben het over de Friese vertaling van Underweis, een cover op het lied Roller Coaster van Danny Vera. Vertaler en zangeres van Underweis is Wietske zelf.

door Ria Algra

Uit het niets kwam Roller Coaster vorig jaar binnen op 4 in de top 2000, de lijst der lijsten. Een lied dat onder je huid kruipt. Vera schreef het samen met singer-songwriter Mercy John. “Vera sjongt oer syn mem, it gemis oan har”, vertelt Wietske. Het lied raakte haar en bracht de plotselinge dood van haar vader, nu 14 jaar geleden, weer heel dicht bij. Tijdens ons gesprek dringt het gemis zich onmiskenbaar op. Een slokje koffie is nodig om weer op verhaal te komen. Hoe hartverwarmend is het dan dat haar trouwe viervoeter overeind komt en zijn poot in haar schoot legt.

“Yn dit liet koe ik myn eigen gefoel kwyt en ik woe it graach sels sjonge, mar dan yn ’t Frysk.” Om lachend te vervolgen “Ik hie trouwens gjin ydee wa’t Danny Vera wie. By de magnolia dêr at hy oer sjongt tocht ik oan in grutte tún earne yn Amerika. Blykt er gewoan yn  Seelân te wenjen en bêst wol bekind te wêzen.”

Wêr de ljip my ropt

Terug naar het lied. Us heit wie in betûft aaisiker. Syn leafde foar de ljip brocht my by ‘wêr de ljip my ropt’ as fertaling foar ‘where the magnolia grows’. Doe’t ik dat ien kear hie, kaam de rest der flot achteroan. Sa wurket it yn myn holle.

Wietske is een creatief iemand. Ze geeft praktische bedrijfstrainingen, waarbij rollenspelen een belangrijk hulpmiddel zijn. Daarnaast zingt ze graag en pakt en passant een stukje theater mee. Zo deed ze vorig jaar mee in het iepenloftspul in de Tijnje. Daar trof ze Mark, die wilde Underweis wel spelen op gitaar. Daar ontmoette ze ook Hans, die spontaan aanbood de clip te willen maken. “Ik hie lykwols gjin budget, myn wurk leit stil fanwegen corona, mar dat makke de mannen neat út. Sy hoegden der neat foar. Dat is dochs prachtich, ik sjoch it as in kado en bin der hiel wiis mei. It past ek presys yn de sfear sa’t ik dat oanfiel. Earst mei Mark yn syn gelegenheids thússtudio en letter in hiele dei op in paad mei Hans om de klip op te nimmen.”

Wat fijn dat Wietske bij de inspanningen haar song te promoten het pad van de Friese uitvaartverenigingen kruiste. Wij helpen haar graag bij die promotie en ongetwijfeld vindt ‘Underweis’ de weg naar de harten van mensen die afscheid moeten nemen van een dierbare. Betrokken, gevoelig en dichtbij.

Wietske de Boer - Underweis

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 165.000 leden: de Krêft fan Mienskip