Terug naar Actueel

Harich ontvangt Nardus Gedragscode

Nieuws
Geplaatst op: 10 mei 2018
Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 april 2018 was het aan voorzitter Jetske van der Beek de eer om de Nardus Gedragscode uit te reiken aan De Laatste Eer Harich, vertegenwoordigd door Durk Tuinier en Lucie Reijenga.
Uitvaartvereniging Harich ontvangt Nardus Gedragscode

“Was het niet zo”, vroeg de voorzitter, “dat jullie eerst niks op hadden met de gedragscode?” Tuinier beaamt dat dat inderdaad het geval was. Bij de introductie in 2012/2013 werden ze erdoor overrompeld, vertelt hij. Wat ze ervan meenamen was dat ze op de zwarte lijst zouden komen als ze niet meededen volgens een strak tijdpad. “En dat terwijl wij het gevoel hadden dat we het juist prima deden”, blikt Tuinier terug.

Een artikel van Leen Loosen, voorzitter van Nardus, bracht de vereniging op andere gedachten. In dat artikel gaf Loosen aan dat de motivatie van de gedragscode voortkomt uit een plan van de grote uitvaartondernemingen. Deze wilden een Keurmerk Uitvaartzorg ontwikkelen waarbij de individuele ondernemingen/verenigingen onder andere een minimum aan uitvaarten per jaar moesten verzorgen. Hierdoor zou een groot gedeelte van onze verenigingen in de dorpen uitgesloten worden en misschien wel verdwijnen. Deze bedreiging heeft Nardus opgepakt. “Met het ontwikkelen van een eigen keurmerk (gedragscode) wordt recht gedaan aan de kwaliteit die wij reeds meer dan 100 jaar verzorgen”, is Tuinier van mening.

Harich toetste de vereniging vervolgens aan de kwaliteitsnormen van de gedragscode met als resultaat dit feestelijke moment. “Voor ons voelt dit als weer een stap in verdere professionalisering van onze vereniging”, besluit Tuinier.

Uitvaartvereniging Harich ontvangt Nardus Gedragscode

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip