Terug naar verenigingen

Uitvaartvereniging Koudum

In 1906 is Uitvaartvereniging Koudum te Koudum opgericht. Sindsdien streeft de uitvaartvereniging er naar de uitvaart volledig naar wens van de overledene en nabestaanden te verzorgen.

Onze vereniging

De praktische zorg, zoals aangifte bij de burgerlijke stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, wordt door de uitvaartvereniging uit handen genomen van de nabestaanden, voor zover die wens er is uiteraard. De nabestaanden hebben zo de tijd voor rouw en de eigen voorbereiding op het afscheid. Daarbij biedt de uitvaartvereniging Koudum haar diensten aan zonder winstoogmerk, zodat alle mogelijke voordelen de leden ten goede komen. De uitvaartvereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.


Begraafplaats

In Koudum zijn 2 begraafplaatsen namelijk een algemene – en een begraafplaats bij de kerk.

  • Contact m.b.t. algemene begraafplaats is via de Gemeente Súdwest – Fryslân
  • Contact  voor/namens kerkelijke begraafplaats is Wypke Rusticus – tel. 06-51283018

Contactgegevens

Uitvaartvereniging Koudum
It Heechhout 2
8723ES Koudum
secretariaat@uitvaartverenigingkoudum.nl

Aanmelden bij uitvaartvereniging Koudum:
Contact-/Aanmeldformulier
secretariaat@uitvaartverenigingkoudum.nl


Uitvaartverzorging

Wij hebben een overeenkomst met Uitvaart Fryslân die de uitvaarten van onze leden verzorgt.

Uitvaart Fryslân

Anne Joosse: ajoosse@uitvaartfryslan.nl
Kramerswei 6
8723 EW Koudum

Telefoonnummer: 06 – 33028383
Dag en nacht bereikbaar


Bij overlijden

Wat te doen bij overlijden?
De nabestaande(n) ne(e)m(t)en contact op met bovenvermelde uitvaartverzorger om in overleg met hen de uitvaart te regelen. De uitvaartverzorger stelt vervolgens onze vereniging in kennis van het overlijden.


Lidmaatschap

Er zijn verschillende redenen om lid te worden van de Uitvaartvereniging  Koudum:

  • Wij organiseren de uitvaart naar uw wens.
  • Wij hebben geen winstoogmerk en brengen daarom niet meer in rekening dan nodig is.
  • Voordelen komen altijd ten goede van onze leden.
  • Wij kennen de plaatselijke gebruiken.
  • Wij bieden een aantrekkelijke korting op uw uitvaart.
  • U kunt gratis gebruik maken van aanwezige middelen zoals een rijdende baar.
  • Wij hebben een gediplomeerde uitvaartverzorger in dienst.

Contributie

Volwassenen vanaf 18 jaar € 22,00 per persoon per jaar.
Kinderen onder 18 jaar zijn gratis lid indien minimaal één van de ouders lid is.
Indien u lid wilt worden kunt u zich aanmelden bij de penningmeester (zie contactformulier).
Vergeet niet uw (pasgeboren) kind(eren) aan te melden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@uitvaartverenigingkoudum.nl).


Ledenkorting

De ledenkorting bedraagt in 2022 € 1125,00. Dit betekent dat u € 1125,00 korting krijgt op de uitvaartkosten. De rekeningen van de uitvaart dienen allemaal naar de penningmeester gestuurd te worden. Deze verzamelt ze en betaalt ze. Vervolgens krijgen de nabestaanden een overzichtelijke totaalrekening, minus de ledenkorting. Het duurt ongeveer 6 weken voordat alle rekeningen bij de penningmeester zijn binnengekomen en de totaalfactuur kan worden gestuurd.
De ledenkorting en de contributie worden ieder jaar tijdens de jaarvergadering vastgesteld voor het jaar daarop.
Indien u na uw 18de verjaardag lid wordt van de uitvaartvereniging Koudum geldt een staffel: Hoe ouder u bent, hoe geringer het bedrag van de ledenkorting.

19-20 jaar           100% (na betaling van achterstallige contributie)
20-25 jaar           92%
26-30 jaar           81%
31-35 jaar            64%
36-40 jaar           50%
41-45 jaar            39%
46-50 jaar           30%
51-55 jaar            23%
56-60 jaar           18%
61-65 jaar           13%

Niet-leden betalen een extra bedrag omdat ze gebruik maken van de vereniging terwijl ze geen lid zijn.


Aanvullende verzekering

U begrijpt dat de ledenkorting lang niet alle kosten dekt van een uitvaart, daarom kan het verstandig zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten. De Uitvaartvereniging Koudum te Koudum heeft daarom contact gelegd met Twenthe Uitvaartverzekeringen (www.twenthe.com). Uiteraard zijn er andere mogelijkheden om geld te reserveren voor een uitvaart. Een ieder is vrij om dit op zijn eigen manier te doen.


Ledenvergadering

Eenmaal per jaar houden we onze ledenvergadering, die meestal in het voorjaar plaatsvindt. De datum waarop de vergadering wordt gehouden, alsmede de agenda worden gepubliceerd in het streekblad en dorpskrant Bulte Nijs.


Aula

Onze uitvaartvereniging vereniging Koudum is eigenaar van de aula aan de Zwarteweg 9 te Koudum.

Er zijn:
Twee opbaarkamers
Een koffiekamer
Keukentje
Toilet
In allebei de opbaarruimten  staat een plaatkoeling
Bij opbaring in de aula krijgen de nabestaanden een sleutel van de aula, zodat u op elk gewenst moment  uw dierbare kunt bezoeken.

De aula kan gebruikt worden door alle uitvaartverenigingen in de omtrek of daar buiten.

Huur  Aula
Leden          € 250,-
Niet leden   € 500,-

Contact aula:
Klaaske Pries – Haanstra
Tel. 0514-521359  –  06 10166671


Bestuur uitvaartvereniging Koudum

Voorzitter
Feite Roelevink
06 11888488
E-mail: voorzitter@uitvaartverenigingkoudum.nl

Penningmeester
Dirk Schakel
0514-522000
E-mail: penningmeester@uitvaartverenigingkoudum.nl

Secretaris
Marije Postma
0514-522612  –  06 37649970
E-mail: secretariaat@uitvaartverenigingkoudum.nl

Ledenadministratie
Sietze Talsma
0514-521936  –  06 52005240
E-mail: ledenadministratie@uitvaartverenigingkoudum.nl
Ons rechtstreeks mailen kan ook via het contactformulier.

Algemeen bestuurslid:
Eile van der Gaast
06-26796932
E-mail: bestuurslid@uitvaartverenigingkoudum.nl


Kostenindicatie uitvaart

Om een idee te geven van de verschillende kosten waar u tijdens het regelen van een uitvaart rekening mee moet houden, hebben wij een overzicht samengesteld. Dit overzicht is wellicht niet volledig.  Daarnaast zijn onderstaande kosten een indicatie. De werkelijke kosten zijn geheel afhankelijk van uw eigen wensen en keuzes.

Download hier: Kostenindicatie uitvaart uitvaartvereniging Koudum


Veelgestelde vragen

Download hier: Veelgestelde vragen uitvaartvereniging Koudum


Privacyverklaring

Download  hier: Privacystatement uitvaartvereniging Koudum


 

Contactgegevens:

PlaatsIt Heechhout 2
8723 ES Koudum
SecretarisMarije Postma

Neem contact op met Uitvaartvereniging Koudum

Contactformulier

  • Hidden

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 165.000 leden: de Krêft fan Mienskip