Terug naar Actueel

Lig niet meer wakker van slapende tegoeden

Achtergrond
Geplaatst op: 14 december 2014
Voor nabestaanden is het niet altijd makkelijk uit te vinden of en bij welke bank(en) de overledene klant was en daar misschien een ‘vergeten’ spaarpotje had staan. Moesten tot voor kort alle banken afzonderlijk benaderd worden om daar achter te komen, tegenwoordig kan het met één formulier. Nabestaanden kunnen nu terecht bij het online loket www.slapendetegoeden.nl, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB stuurt de ingevulde formulieren door naar de deelnemende banken.
slapende tegoeden

Hoogte slapende tegoeden onbekend

Jelle Wijkstra, woordvoerder van de NVB, zegt in Vakblad Uitvaart van november 2014 dat niet bekend is om hoeveel rekeningen en om welke bedragen het gaat in Nederland. Hij legt uit dat wettelijk is vastgelegd dat banken zich een tegoed mogen toe-eigenen als het adres van de eigenaar niet bekend is en als er 20 jaar geen rekeninghouder of nabestaande naar heeft gevraagd. Hieraan voegt hij toe “Overigens doen de banken dat niet. Ze keren ook na 20 jaar wel bedragen uit.”

Bankboekje in schoenendoos

In hetzelfde artikel merkt Nora van Oostrom van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op dat het steeds vaker voorkomt dat erfgenamen niet op de hoogte zijn van het vermogen van de overledene. Digitalisering speelt hierin een rol. Een bestandje op de computer is minder zichtbaar dan een bankboekje in de schoenendoos. Ook onder de levenden komen slapende tegoeden voor. Wie zo’n tegoed vermoedt, kan terecht bij de Belastingdienst.

Slapende polissen

Voor slapende polissen bestaat een vergelijkbaar loket: www.vanatotzekerheid.nl. Dit loket is actief sinds de jaren zestig. Volgens het Verbond van Verzekeraars groetit het aantal aanvragen de laatste 5 jaar jaarlijks gemiddeld met circa 15%.

slapende tegoeden

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip