Terug naar Actueel

Naamsbekendheid speerpunt voor nieuwe voorzitter

Blog
Geplaatst op: 14 maart 2022
Lute van der Bijl, sinds enkele maanden de opvolger van Jetske van der Beek als voorzitter van de Friese Uitvaartfederatie, is ervan overtuigd: “Uitvaartverenigingen zijn hét toonbeeld van mienskip.
Lute van der Bijl nieuwe voorzitter Friese uitvaartfederatie

In marketingtermen zou men van de daken schreeuwen: kiezen voor een uitvaartvereniging is kiezen voor het beste. Maar laat mij maar nuchter blijven en het zo formuleren:  Het ontzettend sterke punt van onze verenigingen is, dat we onze dienstverlening vanuit een rijke traditie aan de leden mogen aanbieden. Zonder winstoogmerk, heel betaalbaar.”

Uitvaartverenigingen moeten weer op de kaart

Als penningmeester van de vereniging in Bantega is Lute bekend met het reilen en zeilen in de uitvaartwereld. Het was niet direct zijn bedoeling de voorzittershamer over te nemen, “maar nu ik dat gedaan heb”, zegt hij, “ga ik mijn uiterste best doen om samen onze verenigingen weer op de kaart te zetten, werken aan naamsbekendheid. Want dat mankeert er wel wat aan. We zijn te onzichtbaar, te veel blijven hangen in de anonimiteit. Te veel mensen weten eigenlijk niet waar ze lid van zijn. De gezamenlijke reclamecampagne op Omrop Fryslân eind 2021 was een stap in de richting, maar daarmee zijn we er niet. We blijven broeden op nieuwe stappen.”

Als portaal van de bijna 190 aangesloten verenigingen, is de Friese Uitvaartfederatie vraagbaak en kort samengevat, de extra kracht aan de plaatselijke bestuurstafel. De verenigingen werken heel lokaal, maar krijgen vandaag de dag met allerlei zaken te maken die het besturen er niet makkelijker op maken. Denk maar aan de diverse wettelijke regels rondom de privacy, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, salariëring et cetera et cetera. Via de Friese Uitvaartfederatie zijn de lokale verenigingen eveneens aangesloten bij Nardus, de overkoepelende brancheorganisatie voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk. Vanuit de Friese Uitvaartfederatie is Lute ook vertegenwoordigd in het Nardusbestuur.

Fantastische traditie

Zijn streven naar een betere naamsbekendheid houdt meteen ook een opdracht in voor de besturen van de aangesloten verenigingen. Lute pleit voor geestdrift. “Het enthousiasme dat wij voelen in het Federatiebestuur willen we doorgeven aan de lokale besturen. Sta er eens even bij stil. Elk lid van een vereniging levert een paar centen in, met die centen ben je in staat je leden een waardevol afscheid te bieden, dat is toch fantastisch?”

Cultureel erfgoed uitdragen naar de toekomst

Misschien wel tegen de stroom in, maar Lute ziet de toekomst van de uitvaartverenigingen positief in. “Het vinden van nieuwe bestuursleden is wel een dingetje, maar als een bestuur enthousiasme uitstraalt, wordt het ook makkelijker om nieuwe bestuursleden te vinden. Mijn overtuiging is dat we apentrots mogen zijn op het waardevolle culturele erfgoed dat we onder onze hoede hebben en uit mogen dragen naar de toekomst.”   

Samen met zijn gezin runde Lute jarenlang een melkveehouderij in Bantega. Na de verkoop van de boerderij verhuisde het gezin naar het nabij gelegen dorp Scherpenzeel en ging Lute aan de slag als assistent accountant agrarisch bij een accountantskantoor. In zijn vrije tijd voelt hij zich als een vis in het water in het dorpsleven en neemt hij daaraan actief deel. “Kijken met je oogjes, luisteren met je oortjes en wapperen met je handjes’ citeert Lute een oud ‘zegje’. “Op die manier krijg je wat voor elkaar.  Laat ons die er maar inhouden.”

Dit bericht is geschreven door Ria Algra

Tekstschrijver | Webredacteur | Afscheidsfotograaf; foto bij interview: Johan Westenbroek

Lute van der Bijl nieuwe voorzitter Friese uitvaartfederatie

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip