Terug naar Actueel

Van worst naar testament

Blog
Geplaatst op: 01 maart 2015
Heeft de Hema zich ontdaan van het worstenimago? Je zou zeggen van wel als je leest dat je er tegenwoordig ook al je testament kunt laten opmaken. Bij de Hema is het een wassen neus en online super snel en voordelig geregeld.
zuurkool met worst

Zorgvuldigheid voor alles

In het Vakblad Uitvaart van februari 2015 lezen we de visie van belastingadviseur Pieter Koster vanuit zijn deskundigheid. “Het traject om tot een testament te komen” schrijft hij, “is vooroverleg, opstellen concept, bespreken concept, wijzigingen doorvoeren, uitbrengen definitieve versie. Zorgvuldigheid voor alles.” Hij vergelijkt het met een ingrijpende operatie. Die laat je toch ook niet uitvoeren op basis van een online vragenlijstje?
Het Hema testament zal niet meer zijn dan een stuk met algemene, voor iedereen toepasbare tekst en zeker geen maatwerk, toegesneden op de persoon of familiesituatie, vermoedt hij.

Eenheidsworst

Zijn veronderstelling lijkt aardig te kloppen. De Hema geeft zelf ook aan dat de HEMA Notarisservice enkel standaardsituaties regelt. Een soort van eenheidsworst dus. Het testament is bijvoorbeeld niet geschikt voor, en dan volgt een hele lijst met uitzonderingen, die in het normale leven helemaal niet zo uitzonderlijk zijn. Om er maar eentje te noemen: jij of je partner hebben kinderen uit een andere relatie.

Buiten de boot

Het is zeker verstandig een testament op te laten stellen door een notaris. Dat kan vanaf 16 jaar. In een testament regel je verschillende zaken. Het is wel belangrijk dat je testament up-to-date blijft. Voor een tweede vrouw is het natuurlijk zuur als haar eerder gescheiden partner komt te overlijden en diens testament nog niet is aangepast. Als erfgename valt ze dan buiten de boot.


In het praktijkvoorbeeld dat Pieter Koster aanhaalt was er wel sprake van een concept-testament. Dit was echter niet geldig omdat het niet bij de notaris was gepasseerd en ook niet was ingeschreven in het Centraal Testamentenregister.


Een concept-testament is niet geldig; een eigen testament is dat evenmin. Even los van de Hema, wie zijn zaakjes voor later goed wil regelen, doet er verstandig aan naar de notaris te gaan.

Dit artikel is geschreven door Ria Algra

zuurkool met worst

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip