Terug naar Actueel

Nieuwe kleding onder de baar

Nieuws
Geplaatst op: 03 juli 2022
Sinds 21 juni 2022 zijn de dragers van uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum’ gehuld in een nieuw tenue. De oude pakken, die vele jaren dienst hebben gedaan, zijn vervangen door moderne uitvaartkleding geleverd door Zijlstra Beroepskleding in Franeker.

De in 1900 opgerichte vereniging houdt de traditie in stand om de overledene op een baar naar de laatste rustplaats te brengen. De baar wordt gedragen door acht dragers uit eigen dorp. Dit jaar mocht de vereniging zes nieuwe enthousiaste dragers toevoegen aan ‘haar team’.

Het doel van de vereniging is om op vrijwillige basis, onderlinge solidariteit en nabuurschap de uitvaart van haar leden te verzorgen op de meest waardige wijze en naar de wensen van de overledene en nabestaanden. Met de nieuwe kleding kan de vereniging weer vele jaren vooruit. Met dank aan Fonds Nij Bethanië en Fryske Flinter Fonds voor het mede mogelijk maken van de aanschaf ervan.

Er ontbreken enkele personeelsleden op de foto (niet alle dragers konden aanwezig zijn bij het fotomoment)

Dit bericht is geschreven door Jetske Nouta / Foto Jolanda van der Veen

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip