Terug naar verenigingen

De Laatste Eer Oosterbierum en Klooster-Lidlum

We staan er natuurlijk liever niet bij stil, maar één ding is zeker: voor iedereen komt er een moment van overlijden van een naaste en uiteindelijk ook van jezelf. Het is dan heel fijn als de zorg voor het regelen van een uitvaart (deels) uit handen wordt genomen door mensen met ervaring in de branche. We vinden het belangrijk dat de uitvaart zoveel als mogelijk naar de wensen van de overledene en/of nabestaanden wordt verzorgd.
dragers van uitvaartvereniigng oosterbierum

*****

Neem bij overlijden meteen contact op met de bode Jappie Visser: 0518-481 601 of 06-5474 0633.

*****

 

Bestuursmededeling

juni 2021

Vanwege de grote onzekerheid over het verloop van het coronavirus heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering te plannen op: woensdag 3 november 2021. Hopelijk is het coronavirus dan grotendeels onder controle en kunnen en mogen we weer iets meer. Noteer de datum alvast in de agenda. De jaarverslagen van 2019 en 2020 staan inclusief de voorlopige cijfers op de website. Over beide jaren heeft een kascommissie de cijfers bekeken en goedgekeurd. Tijdens de ledenvergadering worden de cijfers ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

 

oktober 2020

Zoals bekend, laait het coronavirus weer op en vinden er wekelijks nieuwe besmettingen plaats, ook in onze provincie. Wij vinden het dan ook niet verantwoord om in deze periode een algemene ledenvergadering te organiseren. De verwachting is dat we de hele winter deze situatie houden. Om die reden hebben we besloten de algemene ledenvergadering van dit jaar te combineren met de ledenvergadering van volgend jaar.

Het is zeer ongebruikelijk een ledenvergadering uit te stellen naar het volgende jaar, maar we zitten helaas ook in een ongewone situatie. Nood breekt wet en voor ons gaat de gezondheid boven alles.

Volgend jaar hopen we een gecombineerde ledenvergadering te houden. Alle punten die op de agenda stonden voor dit jaar worden meegenomen naar volgend jaar. Hier zitten geen dringende zaken bij. De kascontrole over de financiële jaarcijfers van 2019 heeft wel plaatsgevonden. Deze cijfers zullen ook volgend jaar behandeld worden.

Wij hopen op jullie begrip en wensen u een gezonde winter.

Met vriendelijke groet,
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum

Het bestuur

__________

juli 2020

ALV op donderdag 29 oktober om 20.00 uur

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus waren wij genoodzaakt de algemene ledenvergadering te annuleren. Inmiddels mogen bijeenkomsten weer plaatsvinden onder de 1,5 meter voorwaarde. Met de zomervakantie voor de deur leek het ons de beste oplossing om de ledenvergadering te verplaatsen naar het najaar.

Zonder tegenbericht houden wij de ledenvergadering op donderdag 29 oktober om 20.00 uur in dorpshuis It Mienskar.

Wij wensen jullie een mooie en gezonde zomer!

Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum

__________

Wie we zijn

De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum is een uitvaartvereniging die al sinds 1900 bestaat. Niet winstbejag en haast, maar traditie en waardigheid staan bij onze vereniging hoog in het vaandel. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Wat maakt het lidmaatschap van een plaatselijke uitvaartvereniging anders dan die van een commerciële uitvaartinstelling? Wij hebben de kenmerken voor je op een rij gezet:

  • Dichtbij
  • Respect
  • Geen winstoogmerk
  • Lage contributie

Op deze site vinden jullie hieronder enkele bijlagen. In de informatiegids over De Laatste Eer lees je bijvoorbeeld wat het lidmaatschap kost, hoe je lid kunt worden en wat de vereniging allemaal verzorgt bij een overlijden. Ook lees je in de informatiegids hoe en bij wie je het lidmaatschap van onze vereniging kunt opzeggen. Tot slot staat in deze gids een wensenlijst die gebruikt kan worden voor het vastleggen van de wensen voor je uitvaart.

Lidmaatschap van onze vereniging betekent, naast de ontvangst van ledenkorting, dienstverlening in natura. Voor onze leden geldt dat de uitvaart in principe door onze vereniging verzorgd moet worden. Hierop bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld als een lid buiten de provincie Friesland woont en daar begraven/gecremeerd wil worden. Maar dit moet wel altijd in overleg met onze uitvaartverzorger.

Neem daarom bij overlijden van een naaste die lid is van onze vereniging altijd meteen contact op met de bode Jappie Visser, bereikbaar via telefoonnummer 0518-481 601 of mobielnummer 06-5474 0633.

__________

Algemene informatie:

Jaarverslagen:

Verslagen:

Overig:

Contactgegevens:

PlaatsEilânswei 5
8854AW Oosterbierum
SecretarisJetske Nouta
TelefoonnummerTelefoonnummer n.n.b.

Aanmelden bij De Laatste Eer Oosterbierum en Klooster-Lidlum

  • Hidden

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt

Samen tellen onze verenigingen circa 160.000 leden: de Krêft fan Mienskip