Terug naar verenigingen

De Laatste Eer Oosterbierum en Klooster-Lidlum

We staan er natuurlijk liever niet bij stil, maar één ding is zeker: voor iedereen komt er een moment van overlijden van een naaste en uiteindelijk ook van jezelf. Het is dan heel fijn als de zorg voor het regelen van een uitvaart (deels) uit handen wordt genomen door mensen met ervaring in de branche. We vinden het belangrijk dat de uitvaart zoveel als mogelijk naar de wensen van de overledene en/of nabestaanden wordt verzorgd.
dragers van uitvaartvereniigng oosterbierum

*****

Bij overlijden

Neem bij overlijden meteen contact op met de bode Sybren Klaas Visser, telefoon 06-53 84 23 74

of (alleen bij geen gehoor 0518-48 14 42) .

De bode is 24/7 bereikbaar.


Bestuursmededelingen

De algemene ledenvergadering van dit jaar is gepland op maandag 25 november 2024 om 20.00 uur in dorpshuis It Mienskar
Het concept-jaarverslag 2023, inclusief de jaarcijfers, staat op deze site onder ‘Jaarverslagen’.
De concept-notulen van de ledenvergadering van 2023 staan onder ‘Verslagen’.


Wie we zijn

De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum is een uitvaartvereniging die al sinds 1900 bestaat. Niet winstbejag en haast, maar traditie en waardigheid staan bij onze vereniging hoog in het vaandel. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Wat maakt het lidmaatschap van een plaatselijke uitvaartvereniging anders dan die van een commerciële uitvaartinstelling? Wij hebben de kenmerken voor je op een rij gezet:

  • Dichtbij
  • Respect
  • Geen winstoogmerk
  • Lage contributie

Op deze site vinden jullie hieronder enkele bijlagen. In de informatiegids over De Laatste Eer lees je bijvoorbeeld wat het lidmaatschap kost, hoe je lid kunt worden en wat de vereniging allemaal verzorgt bij een overlijden. Ook lees je in de informatiegids hoe en bij wie je het lidmaatschap van onze vereniging kunt opzeggen. Tot slot staat in deze gids een wensenlijst die gebruikt kan worden voor het vastleggen van de wensen voor je uitvaart.

Lidmaatschap van onze vereniging betekent, naast de ontvangst van ledenkorting, dienstverlening in natura. Voor onze leden geldt dat de uitvaart in principe door onze vereniging verzorgd moet worden. Hierop bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld als een lid buiten de provincie Friesland woont en daar begraven/gecremeerd wil worden. Maar dit moet wel altijd in overleg met onze uitvaartverzorger.

Neem daarom bij overlijden van een naaste die lid is van onze vereniging altijd meteen contact op met de bode Sybren Klaas Visser (contactgegevens hierboven).

__________

Algemene informatie

Jaarverslagen DLE

Verslagen DLE

Overig

 

 

Contactgegevens:

PlaatsEilânswei 5
8854AW Oosterbierum
SecretarisJetske Nouta

Aanmelden bij De Laatste Eer Oosterbierum en Klooster-Lidlum

Aanmeldformulier vereniging

  • Hidden

Betaalbaar - Betrokken - in de Buurt - Professioneel

Samen tellen onze verenigingen circa 150.000 leden: de Krêft fan Mienskip